Sunday, June 23, 2024
HomeРегионБобов дол14 гаража ще бъдат изградени на общински места в Бобов дол

14 гаража ще бъдат изградени на общински места в Бобов дол

Заявления за строителството са подали живеещи в блокове 95, 94 и 14

В общински терени в Бобов дол ще бъдат изградени 14 гаража. След постъпили в общината заявления от граждани, живеещи в жилищни блокове №95, №94 и №14 в миньорския град, с искане да им се разреши построяване на гаражни клетки в посочения имот, кметът Елза Величкова е внесла в местния парламент предложение за строителството. Докладната записка е относно учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост за изграждане на 14 гаражни клетки, в три групи в урегулиран поземлен имот (УПИ), отреден за комплексно застрояване, в кв. 46 по регулационния план на град Бобов дол чрез провеждане на публичен търг.

Теренът е с обща площ 28 321 кв. м. За изграждането на гаражите е изготвено предложение на схема от 2009 г. от гл. архитект на общината. През 2011 г. е издадено разрешение за строеж. Изготвени са технически проекти по части „Архитектура”, „Конструкции”, „Пътна”, „Геодезия”, „Пожарна безопасност и ПБЗ”. Изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител за учредяване възмездно правото на строеж върху общинската земя за изграждане на гаражни клетки, както следва: секция  1 – гаражни клетки № 1 и № 2 със застроена площ (ЗП) 40.25 кв. м на  обща стойност 604 лв.; секция 2 – гаражни клетки  № 3 и № 4 със ЗП – 39.45 кв. м, на обща стойност – 592 лв.; секция 3 – гаражни клетки  № 5 и № 6 със ЗП – 40.25 кв. м.,  на обща стойност 604 лв.; секция 4 – гаражни клетки  № 7 и № 8 със ЗП  40.25 кв. м, на обща стойност  604 лв.; секция 5 – гаражни клетки  № 9 и № 10 със ЗП 39.45 кв. м., на обща стойност  592 лв.; секция 6 – гаражни клетки  № 11 и № 12 със ЗП 40.25 кв. м., на обща стойност – 604 лв.; секция 7 – гаражни клетки № 13 и № 14 със ЗП    41.10 кв. м на  обща стойност  617 лв., които  възлизат на обща стойност 4217 лв. без ДДС.

В докладната се предлага общинските съветници да одобрят споменатата пазарна оценка за учредяване възмездно право на строеж (на обща стойност 4217 лв. без ДДС).

Общинските съветници ще вземат решение по предложението на заседанието си на 26 юли.

Юлияна КОЛЧАКОВА

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular