Сгуроотвалът „Кудин дол” с още 10 години живот? Съветниците подкрепиха кмета Церовска за удължаване на срока

 

Основният капацитет на шламохранилището е 7 840 000 тона, предвидено е надграждане на предпазната дига с още 19 метра

 

ОбС удължи с още една година срока на предварителното съгласие, касаещо изработване на Подробен устройствен план за преустройството на сгуроотвала „Кудин дол“ в квартал «Калкас». Така съветниците казаха «да» на докладната, внесена от кмета на общината Вяра Церовска след получено заявление от шефа на „Топлофикация” Любомир Спасов за удължаване на въпросния срок.

Изработването на подробния устройствен план имаше съгласието на пернишките законотворци, дадено с решение №183 в средата на май 2016 година. То касаеше изработването на ПУП, с който да бъде променено предназначението на имотите, попадащи в района, с който предстои да бъде разширено депото – те трябваше да бъдат трансформирани от земеделска в неземеделска земя. Както градоначалникът обясни, оказало се, че даденият срок от 12 месеца не е достатъчен, за да се съгласува проектът с компетентните институции, да се издадат задължителните становища от ЧЕЗ, ВиК, РИОСВ, РЗИ, МЗХ, РДГ, «Напоителни системи», както и актове за категоризиране на земите.

Съществуващият сгуроотвал „Кудин дол“ в «Калкас», наречен по името на местността, в която се намира, ще бъде разширен с 21 съседни имота. Три от тях са собственост на „Топлофикация“, 16 са земи на община Перник, а два имота са  държавна частна собственост. С решението си ОбС даде и изрично съгласие 16-те общински имота да се предоставят за ползване от „Топлофикация“ за реализиране на инвестиционния проект по разширяване на съоръжението.

През септември миналата година ОбС одобри техническото задание за промяна предназначението на 21-те имота и разреши изработването на Подробен устройствен план за тях.

Срокът на експлоатация на сгуроотвала „Кудин дол“ е 10 години, а с разширението му, което ще бъде до 806 декара, се осигурява нормална и непрекъсната работа на топлофикационното дружество. Там ще се изливат фината пепел и шлакът, които остават след изгарянето на въглищата.

Основният капацитет на шламохранилището „Кудин дол“ е 7 840 000 тона. До 31.01.2015 г. са депонирани общо 6 313 140 тона отпадъци. За „Кудин дол“ е предвидено надграждане на предпазната дига с още 19 метра, което ще стане на няколко етапа от по 3 метра. По предварителни данни уголемяването на сгуроотвала достига оградата на „Стомана Индъстри“. Жителите на квартал «Калкас», който е на около километър и половина от сгуроотвала, се опасяват, че е възможно преустройството на „Кудин дол“ да повлияе върху чистотата и на трите най-големи пернишки квартала „Изток“, „Мошино“ и „Църква“, защото не са сигурни, че задължителното оводняване на повърхността на съоръжението ще се прави. Те имат горчиви спомени от подобно запрашаване назад в годините, предизвикано от шламохранилището „Седми септември”.