144 абсолвенти получиха дипломите си от Филологическия факултет на ЮЗУ, успех 6,00 заковаха Александра Клечорова и Димитър Нурков

dav

 

 

На тържествена церемония в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ 144-ма бакалаври и магистри от Филологическия факултет получиха дипломите си за завършено висше образование.

Деканът на факултета проф. д-р Магдалена Панайотова откри тържеството и поздрави абсолвентите завършващи специалностите Английска филология“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Приложна лингвистика“, „Чужд език и етнология“, „Педагогика на обучението по български език и по чужд език“, „Балканистика“, „Филологически аспекти на работата в медиите“, „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“, „Превод и съвременна англоезична литература“, „Английски език и етнология“, „Език и лингвистика в глобалния свят“, „Българският език като чужд“ и „Английски език и антропология на Югоизточна Европа“. Тя им пожела щастие, късмет и професионални успехи. Проф. Панайотова призова дипломантите да бъдат достойни за времето си, за специалността и университета си.

dav

Поздрав за успешното дипломиране от свое име и от името на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, доц. д-р Борислав Юруков отправи зам.-ректорът проф. д-р Антони Стоилов. Той връчи дипломите и плакетите на отличните студенти. С успех 6.00 от семестриалните и държавните изпити се дипломираха Александра Клечорова, завършваща специалност „Българска филология“ и Димитър Нурков, завършващ специалност „Английска филология“. Сред отличниците, които получиха плакет на университета са и Райна Нешева, Кристина Петрова, Павлина Милушева, Диана Стоименова, Беатрис Тодорова и др.

Дипломите на абсолвентите от випуск 2017 връчиха деканът на Филологическия факултет – проф. д-р Магдалена Панайотова и нейните заместници – доц. д-р Антоанета Михайлова и доц. д-р Борислав Попов.

По време на церемонията студенти от специалност „Съвременна хореография“ с ръководител проф. д.изк. Анелия Янева изпълниха четири танца, с които поздравиха дипломантите и техните родители. Музикален поздрав към гостите отправиха Ванина Калапсъзова и Мария Божинова от вокално студио „Сгушена звездица“, гр. Петрич с вокален педагог Таня Тотева.

dav