Кметът на община Перник В. Церовска: Теглим 6 млн. лв., за да разплатим дълговете от по 1,5 млн. лв. към НАП и Топлофикация и кредитния овърдрафт за още 1.5 млн. лв.

dav

 

 

Общественото обсъждане във връзка с тегленето на облигационен заем от 6 млн. лева, който ще поеме Община Перник, събра общински съветници, представители на политически партии и граждани в Двореца на културата.

В срещата взеха участие кметът Вяра Церовска и нейният заместник Владислав Караилиев, председателят на ОбС Иво Савов и началникът на отдел „Бюджет и финанси“ Елица Манова, която представи пред всички параметрите при тегленето на заема.

С облигационния заем, чиято стойност ще бъде 6 млн. лв., ще бъдат погасени старите задължения към местната Топлофикация-Перник, чиято сума е около 1.5 млн. лв., ще бъдат издължени също 3 млн. лв. задължения за минало време към НАП и кредитния овърдрафт на стойност 1.5 млн. лв.

„ Община Перник разработи и предложи за съгласуване с Министерство на финансите и за гласуване в Общински съвет-град Перник бюджет, съобразен с поетите ангажименти във връзка с изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 2017-2019 г. Той беше изготвен при спазване на всички законови постановки и приет в срок, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси“, сподели кметът Вяра Церовска в отговор на поставени въпроси.

Тя обясни, че общината е в тежко финансово състояние от много години преди да поема управлението й.

„В годините назад, говоря за период 2009-2014 г. ,са натрупани задължения към НАП, които с лихвите към момента, в който ни беше наложен запор на бюджетната банкова сметка, възлизаха на 3 400 000 лв. За почти същия период са натрупани и задължения към Топлофикация -Перник АД, които представляват сериозна тежест на бюджета на общината като просрочено задължение. Отново преди да ми бъде поверено управлението на общината е изтеглен кредит, който трябва да погасим със заложения в бюджета за 2018 г. облигационен заем, за да спазим ограничението по отношение на общинския дълг и изпълним разпоредбите на Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг“, обясни кметът.

По думите й, при хипотезата на финансово стабилна община , логиката на дългосрочния заем е да бъде разходван за инвестиционни разходи. Такъв е примерът на Община Ямбол- 17 млн. лева дълг за инвестиции в инфраструктурата.

„ За Община Перник към настоящия момент това не е възможно, но въпреки че от много години е попаднала в дългова спирала, с колегите от общинска администрация търсим варианти и успяваме да реализираме важни за гражданите на Перник проекти, финансирани със средства от Европейския съюз“, посочи Церовска.

„Да, би било добре по-голяма част от планираните средства в бюджета за 2018 г. да бяха за инвестиционни разходи , както и предназначението на предложения в плана общински дълг, но разумното и единствено възможно към момента е да изпълним приетия за тази бюджетна година бюджет.

Поемайки, тежкия ангажимент да стабилизираме финансово общината с моя екип и ограниченията, на които сме подложени, за да можем да осигурим по-добра среда за живот на нашите съграждани, сме принудени да приложим всички законово регламентирани възможности. Изменението на Закона за публичните финанси от 2018 г. ни дава възможност да поемем дългосрочен дълг за разплащане на просрочени задължения. Ще се възползваме от тази законова промяна, единствено и само за да намалим съществуващата данъчната и лихвена тежест върху бюджета на общината“, заяви Вяра Церовска.

Тя е категорична, че с колегите й от общинска администрация ще приеме най-ефективните и изгодни за общината предложения, така че, поемайки дълга да имаме и възможността за неговото погасяване, без да се налага увеличение на данъчната тежест върху населението.Ще бъде проведена открита, прозрачна, недискриминационна процедура за избор на финансов посредник, която ще бъде предложена на Общински съвет град Перник  за гласуване“, разясни кметът.