Раздават 2 546 лв. еднократна финансова помощ на 11 души от Самоковско, управителката на болницата д-р Ковачка иска от ОбС 366 лв. за лечението на неосигурения Румен Крумов 

 

2 546лв. еднократна помощ на физически лица ще бъде раздадена в Самоковско след като докладната получи одобрение в ОбС.

Единайсет души от Самоков и селата в общината ще получат еднократната финансова помощ. Предложението е на Постоянната комисия по здравеопазване към Общински съвет. Методи Методиев от гр.Самоков ще получи 460 лв. На Иван  Иванов от Самоков се отпускат 300 лв.

Бойчо Велков от Самоков също ще получи 300 лв. На Захари Хаджийски от гр.Самоков се отпускат 250 лв. Същата сума ще се даде и на

Силвия  Кодузова за дъщеря й Ивана Шукадарова, Милка Стефанова ще получи 200 лв., Красимир Джоргов от село Говедарци ще бъде подпомогнат със 150 лв., Красимир Василев от гр.Самоков ще получи  100 лв., Георги Терзийски от Драгушиново ще получи 100лв. , същата сума се предлага да получи и Мария Балабанова от Самоков.

С уведомително писмо д-р Красимира Ковачка – управител на „МБАЛ – Самоков” предлага на съветниците да гласуват отпускане на 366,21лв. за лечение на Румен Крумов – неосигурен пациент в Неврологично отделение на „МБАЛ-Самоков”. Сумата ще бъде преведена по банковата сметка на „МБАЛ – Самоков” ЕООД за възстановяване финансовите средства на болницата.

Постоянната комисия по здравеопазване твърди, че няма правно основание да отпусне финансова помощ на Любка Георгиева от Самоков.

Правната комисия, подготвила протокола за сесията, е в състав д-р Димитър Панев, Ирена Гелова, Борислав Филчев, Бойка Михайлова и Мартин Мартинов.

Марияна Вучова