4 софийски фирми напират за експертна помощ за подготовката на проекта за депото в Джерман за 350 000 лв.

 

Претенденти са «Еко Енергопроект», «ЕКО СИСТЕМ» ДДЗД, «Обединение Дупница-Управление на отпадъците 2017» и «Биоразнообразие Дупница» ДДЗ

25-06-01-1
Комисия с председател зам.-кметът Красимир Георгиев

Документите на кандидатите за обществена поръчка по избор на изпълнител за експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци бяха отворени на открито заседание вчера (понеделник) в сградата на община Дупница, съобщиха от общинския пресцентър. Общата прогнозна стойност на поръчката е 350 000 лева. Общо 4 са кандидатите, подали документи, – «Еко Енергопроект» ООД – София, «ЕКО СИСТЕМ» ДДЗД-София, «Обединение Дупница-Управление на отпадъците 2017» и «Биоразнообразие Дупница» ДДЗ, също от София. Комисията ще направи проверка за допустимостта на участниците и на второ открито заседание ще отвори ценовите им оферти. Комисията ще направи проверка за допустимостта на участниците и на второ открито заседание ще отвори ценовите им оферти.

Както е известно, средствата ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда”. Предмет на поръчката са прогнози за образуваните отпадъци и подробен масов баланс, анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците, проучване на нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от компостиращата инсталация, доказване на необходимостта от допълнителна инфраструктура за рециклиране в региона. Обществената поръчка предвижда и икономически анализ, прединвестиционно проучване и подготовка на още редица документи, необходими на община Дупница за кандидатстване с проекта за изграждане на компостираща инсталация пред ОП „Околна среда”. Както сме писали, срокът за внасяне на проектното предложение е 21 април.