4 фирми се борят за поръчка за 350 000 лв. за експертна помощ по проекта за компостираща инсталация на община Дупница

 

02-02-752

Четири фирми подадоха оферти за участие в обществената поръчка по избор на изпълнител за “Експертна помощ за подготовка на инвестиционно проектно предложение за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ на община Дупница. Стойността на поръчката е 350 000 лв. Днес на открито заседание в сградата на общината бяха отворени офертите на подалите документи фирми – «Еко Енергопроект» ООД – София, «ЕКО СИСТЕМ» ДДЗД-София, «Обединение Дупница-Управление на отпадъците 2017» и «Биоразнообразие Дупница» ДДЗ, също от София.

Комисията ще направи проверка за допустимостта на участниците и на второ открито заседание ще отвори ценовите им оферти.