Литераторката на Автото в Дупница Райна Георгиева върна в ІХ в. учениците си в “Сричащо междучасие”, четоха буквите от кирилицата

Жури с председател шефката на инспектората Аделина Крушовска определи победителите в състезание по четене и сричане, първите получиха престижници „Мога да чета” и „Мога да сричам”

Сричките на българските думи си намериха място в четива между учебните часове в т.н. “Сричащо междучасие” в ПГ по транспорт (ПГТ, известна кота Автото) в Дупница, проведено в края на Националната седмица на четенето. Събитието с начало голямото междучасие на 20 октомври за първи път беше толкова голямо. Учителката по български език и литература (БЕЛ) Райна Георгиева пресъздаде атмосферата на ІХ в. с помощта на светлината и тъмнината в класната стая. Светлината в ІХ в. прониква в България с Книгата на книгите (Библията) с буквите на глаголицата. Като фон на случващото се с буквите в сричките и в думите бяха използвани клипове от предавания на БНТ, посветени на личността на Черноризец Храбър и произведението му „За буквите”. Една част от учениците се включиха в два състезаващи се отбора с креативни задачи със срички и думи. Друга част от учениците отговаряха на провокативни въпроси, отправени към публиката. Жури, председателствано от ст. експерта по БЕЛ в РУО на Министерството на образованието и науката (МОН)-Кюстендил Аделина Крушовска, определи победителите. Те получиха престижници „Мога да чета” и „Мога да сричам”. Сред публиката бяха раздадени награди с послания от световноизвестни автори. Гостите получиха сборници с литературни произведения на учители творци. Учениците, които пожелаха, получиха безплатно разпространяващата се от МОН „Християнска етика”. За финал доброволец четец прочете значението на всяка буква от кирилицата. Попорасналото голямо междучасие завърши със спонтанното пожелание на един ученик към кирилските букви: „Да бъдат вечни!”

Моменти от „Сричащото междучасие”