Търсят управител на общинския приют за кучета в Дупница

 

Местната управа обяви конкурс за възлагане управлението на общински приют за безстопанствени кучета в Дупница, съобщиха от пресцентъра на кметството. Кандидатите трябва да внесат в деловодството на администрацията мотивационно писмо за участие, документи за завършено више образование, специализации и квалификации (при наличие на такива), медицинско свидетелство, включително заверено от психиатър, свидетелство за съдимост и автобиография.

Крайният срок за подаване на документите е 17 часа на 27 октомври 2017 година.