6 млн. лв. бюджет гласува ОбС – Бобов дол, общината очаква 474 300 лв. приходи от имоти, кметът Величкова: Строим детски площадки, кътове за отдих, ще възстановим тротоарите

 

20-01-04-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0
От дясно наляво: Кметът Елза Величкова, председателят на ОбС Красимир Чаврагански и зам.-председателят Елеонора Христова

Бюджет в размер на 6 058 805 лв. приеха общинските съветници в Бобов дол на първото си заседание за годината. Финансовата рамка на миньорската община за 2017 г. бе увеличена заради средствата, отпуснати по Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) на България с Република Македония за корекция на р. Горещица в Мламолово. Както е известно, общините Бобов дол и Ранковце спечелиха проект по тази програма на обща стойност 399 745,79  евро, като средствата се поделят по равно. Припомняме още, че първоначално проектът за бюджет бе в размер на 5 671 131 лв.

20-01-04-2
Общинските съветници приеха бюджета на общината и увеличиха заплатите на част от кметовете на селата

20-01-04-1

 

Почти 50% от капиталовите разходи, заложени в бюджета, са за ремонт на общински пътища и улици. „Заложили сме и средства за изграждане на подпорни стени, отводнителни канавки, нови детски площадки. На така нареченото обръщало в началото на града в посока Кюстендил, на ул. „Негулица”, се предвижда изграждане на кът за отдих. Това е близо до гората, доста хора се разхождат и искат да има място, където да поседнат. Ще бъдат изградени пейки, беседка, чешмичка, стойността е 7 000 лв. Предвиждаме строителство на детски площадки в Бобов дол, Мламолово и Долистово. Имаме намерения да изградим и зона за отдих в междублоковите пространства с беседки и пейки. Задължително ще трябва да платим и дължимото за общия устройствен план на общината. Заложили сме и възстановяване на тротоари на улиците „Стефан Стамболов”, „Иван Вазов” и „Свилен Русев” в Бобов дол, основен ремонт и отводнителна канавка в с. Бабинска река, основен ремонт и възстановяване на стълби, подходи и плочници пред блоковете Г-1, Г-2 и Г-3, асфалтиране на алеите в гробищния парк, както и средства за довършване на черквата в Бобов дол. По селата предвиждаме възстановяване на отводнителни канавки, тротоари, събирателна шахта в с. Бабино, където се наводнява къщата на един човек”, коментира кметът Елза Величкова.

Местният парламент прие и годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, в която са заложени общо 474 300 лв. приходи. 203 000 лв. са постъпленията, очаквани от управление на общински имоти. Най-голям е делът на приходите от земеделски земи, които общината смята да отдаде под наем, сумата е 88 000 лв. От разпореждане с имоти се очаква приход от 271 300 лв., 145 000 лв. от които от наем на земеделски земи, 109 000 – от продажба на земеделски земи. От продажба на сгради и обекти – основно сградите на недостроеното 30-класно училище в Бобов дол и постройките на закритите училища в селата – се очакват 15 000 лв. От концесии на водоеми в Шатрово, Коркина, Локвата, Мламолово и Голям Върбовник е заложено в хазната да влязат 2 200 лв.

Прието бе и предложението за корекция на основните месечни възнаграждения на кметовете на Бабино, Мала Фуча и Коркина. Управниците на първите две села – Мариана Иванова и Росица Лазова, ще получават по 480 лв., а заплатата на техния колега в Коркина Любен Лазаров остава на нивото на минималната за страната – 460 лв. Предложението е мое и е във връзка с броя на населението в селата, което в Коркина е най-малко, поясни кметът Величкова.

Както писахме, промените са свързани с увеличението на минималната работна заплата в страната, която от 2017 г. е 460 лв. След влизането в сила на промените заплатите на управниците на трите села са под определения минимум.

С друго решение Общинският съвет даде съгласието си за провеждане на конкурс за възлагане управлението на хосписа в Бобов дол. Процедурата се налага, тъй като договорът на досегашния управител д-р Екатерина Митова е изтекъл. Местният парламент избра и комисията, която да проведе конкурса. Неин председател е зам.-кметът Детелина Борисова и в състава й са 4-ма членове.

Община Бобов дол ще отпусне 6 000 лв. безлихвен заем на читалище „Миньор” в града, решиха още съветниците. Средствата са необходими на читалището за закупуване на климатици. Общината ще подпомогне с 500 лв. бобовдолеца Велин Пидев, нуждаещ се от средствата за лечение на тежко заболяване. Отказани бяха еднократни парични помощи на Таня Николова и Сашка Китова, също от Бобов дол. В хода на разискванията стана ясно, че не отговарят на изискванията.