Георги Икономов
  • Едно от най-важните предимства е създаването на електронен архив и възможност за бързи справки в него, обясни кметът Георги Икономов

 

Общинска администрация-Банско вече не използва хартия с въвеждането на безхартиен документооборот. От софтуерна група, с която община Банско работи, потвърдиха, че това е първата община сред общо 140, която е поела нелеката задача да махне и драстично намали употребата на хартия. Според процеса получените документи постъпват в автоматизираната информационна система. След това те се регистрират и продължават да се движат по електронен път до съгласуването и утвърждаването им. Също така във всеки един момент заявителят на административна услуга може да проследи движението на преписката си. Част от ползите от безхартиения обмен на документи са, че спестява време, материален и човешки ресурс. “Едно от най-важните предимства е създаването на електронен архив и възможност за бързи справки в него”, обясни кметът Георги Икономов. Решението се ползва от всички служители. Достъпът на всеки служител до него се определя от отговорностите му. „Така много по-лесно се проследяват и следят сроковете за изпълнение от служителите”, добави кметът. Системата за безхартиен обмен е едно естествено продължение на успешни стъпки на общината към въвеждане на електронното управление. “Срещаме разбиране в ръководството, което подкрепя подобни проекти, и това за мен е гаранция за успех. Ние искаме да облекчим гражданите и бизнеса, като им създадем условия по електронен път да подават документи и да получават услуги – бързо и качествено”, посочи Десислава Хаджирускова – директор дирекция „Административно обслужване” в община Банско.