Фишове, наказателни постановления за нарушения и документи за административни глоби за над 1,5 млн. лева са връчени чрез новата Автоматизирана информационна система „Граничен контрол“, разположена по граничните пунктове. Статистиката е за периода от 1 до 23 юни, когато на граничните пунктове са били връчени 11 347 електронни фиша.

С ограничението за преминаване на границата при невръчени наказателни постановления, издадени от КАТ, МВР има за цел да повиши събираемостта на наложените глоби.

При връчването им глобата не става автоматично изискуема, а се взимат предвид процесуалните срокове по влизане в сила и сроковете за доброволно заплащане. След изтичане на законовите срокове обаче глобата става изискуема, за което държавата е предвидила налагането на принудителни мерки като временно отнемане на шофьорската книжка и временно спиране от движение на автомобила до заплащане на съответната глоба.