• Общината продаде два гаража на гърба на полицията за близо 30 000 лв. на “Слави” ООД и Красимир Станкев

Две фирми се явиха на процедурата по избор на изпълнител за втория етап от ремонта на най-големия жилищен комплекс в Дупница – жк „Бистрица”. Общата прогнозна стойност на поръчката за реконструкция и облагородяване на междублоковото пространство в комплекса е 1 075 421,99 лева без ДДС.

Кандидатите са “Нивел Строй” ЕООД и “Булплан Инвест” ООД. Комисия, с председател зам.-кметът Крум Милев, отвори документите на участниците и в следващите дни ще разглежда техническите им предложения, след което ще бъде обявена дата за отваряне на ценовите предложения. Самата поръчка е обособена в 3 позиции, както следва: кв. 201 и кв. 248 в първа обособена с прогнозна стойност 234 026,30 лв., кв. 218 е втора обособена с 430 539,44 лева и трета обособена – кв. 220 с прогнозна стойност 410 855,75 лева. Участникът “Нивел строй” кандидатства само за втора обособена позиция, докато другият кандидат е с оферти и за трите позиции.

Част от дейностите включват изграждане на няколко детски площадки, пешеходни алеи, габиони, парково обзавеждане, озеленяване и други.

Същевременно, от общинския пресцентър съобщиха, че община Дупница е продала два гаража в град Дупница чрез търг с явно наддаване. Те се намират на гърба на полицията, като всеки един от тях е с площ 28.6 кв.м. В търга участваха двама кандидати – “Слави” ООД и Красимир Станкев. За първия гараж с начална продажна цена 8506 лв. наддаването достигна до 16-а стъпка и бе спечелено от “Слави” ООД с цена 22 115,60 лв. И вторият гараж също бе интересен за кандидатите и отново достигна до 16-а стъпка. При начална продажна цена 8402 лв. отново “Слави” ООД спечели с предложение от 21 845,20 лв.