Страната ни е с най-голям брой нови наказателни процедури през 2019 г. заедно с Гърция и Кипър

България е занемарила сериозно усилията си по правилното и навременно прилагане на европейското законодателство, показва последният доклад на ЕК за спазване на правото на съюза през 2019 г. Страната ни е с 39 нови наказателни процедури към края на годината за закъсняло или неточно прилагане на директиви, като по този показател България е на опашката с Гърция (39 нови случая) и Кипър (43 нови случая). С неприключилите процедури от предходни години нарушенията на европейското законодателство у нас стават 74. Тази статистика видимо се влошава – през 2018 година срещу България е имало 60 наказателни процедури, през 2017-а – 53. Новите наказателни процедури през 2018 г. са били 27, а през 2017-а – 29.

Най-проблемно през изминалата година се е оказало спазването на европейското законодателство в областта на околната среда, показват подробните данни за България. От 39-те нови наказателни процедури 8 са в областта на екологията. Лошото качество на въздуха у нас е заслужило специално място в доклада, като Европейската комисия изтъква изрично решението си през 2019 г. да даде на съд България, Италия и Испания заради наднормени нива на натриев и серен диоксид във въздуха. България конкретно бе дадена на съд за продължаващо нарушаване на часовите и дневни норми за концентрацията на серен диоксид в Югоизточната си част, където са разположени най-големите тецове. България стига до съд за лошо качество на въздуха за втори път от приемането си в съюза, страната бе осъдена през 2017 г. заради високи нива на фини прахови частици, припомни Еврокомисията миналата година.

Страната ни е посочена изрично и в частта за сигурността на сухопътния транспорт заедно с Белгия, Хърватия, Италия и Испания. Срещу тези страни има открити наказателни процедури за неспазване на всички изисквания за сигурност при строителството и функционирането на пътните тунели. Минималните изисквания в директивата засягат всички тунели с дължина над 500 метра, част от трансевропейската пътна мрежа, а тези държави не са приложили всички мерки за гарантиране на стандартите за сигурност, писа през м.г. ЕК. Повече детайли не се посочват, но от приеманите периодично от правителството списъци с мерки във връзка с членството ни в ЕС става ясно, че страната ни не спазва директива от 2004 година за минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа. България е обещала до края на 2020 година да предприеме съответните мерки за извършване на допълнителни строително-монтажни работи по пътните тунели от TЕN T мрежата.

Друго нарушение на европейското законодателство – за липсата на улеснен достъп до уебсайтове и мобилни приложения на публични институции за лица със зрителни и слухови увреждания би следвало тази година да бъде затворено, защото в края на 2019 г. парламентът прие съответните изменения в Закона за електронното управление. Страната ни би следвало да затвори и друга наказателна процедура – срещу упорството да поддържа български регистър на географските означения за земеделски продукти и храни, в разрез с общоевропейския регистър. В края на 2019 г. парламентът прие изцяло нов закон за марките и географските ограничения, който би следвало да е приложил в пълнота европейското законодателство. Сред изрично посочените в общия доклад на ЕК процедури срещу България е и тази за подписано през 2018 година споразумение с 5 държави от Западните Балкани за автоматичния обмен на ДНК, дактилоскопски данни и информация за регистрация на автомобили. Подобна процедура е открита и срещу Австрия, България, Унгария и Румъния, като според Европейската комисия сключеното споразумение е нарушава ексклузивната компетентност на ЕК в обмена на подобни чувствителни данни.

СТАТИСТИКА

От общо 74 наказателни процедури срещу България през 2019 г. 33 са за неточно прилагане на директиви, 35 – за закъснения в прилагането, 6 са за нарушения на други регулации, договори и решения на съюза./СЕГА