КЗК отказа да образува производство по жалбата срещу избора на изпълнител за ремонт на пътя Самоков-Дупница, поръчката е за над 22 млн. лв.

Комисията за защита на конкуренцията отказа да образува производство по жалбата на „МЕГАИНВЕСТ – ХОЛД“ ЕООД срещу избора на изпълнител за ремонта на пътя Самоков-Дупница. Разпореждането на комисията е от 4.10.2017 година.

Припомняме, че на 2 август Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 32,5 км от път IІ-62 Дупница – Клисура – Самоков. Проектите са лот 27 и лот 28 от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Пътят Дупница – Самоков преминава през областите Кюстендил и София. Той свързва ГКПП „Гюешево“ с АМ „Струма“, първокласния път I-1 София – Благоевград и АМ „Тракия“. През 2013 г. завърши основният ремонт на 37 км от път IІ-62 в участъка Кюстендил – Дупница и 4 км от обходния път на Дупница по програма „Транзитни пътища V“ (лот 23 А). С реализацията на лот 27 и лот 28 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. ще се повиши безопасността и комфортът на пътуване от Кюстендил до Самоков. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е над 22 млн. лв. без ДДС. Тя е в 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Лот 27 Път IІ-62 Дупница – Клисура от км 42+263,20 до км 59+071,66, с обща дължина 16,808 км, област Кюстендил. Индикативна стойност: 9 284 980 лв. без ДДС; Обособена позиция 2: Лот 28 Път IІ-62 Клисура – Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15,711 км, област София. Индикативна стойност: 12 998 292 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 15 месеца. На 8 септември агенцията излезе със съобщение, че е подадена жалба пред КЗК и предвид настъпилото обстоятелство, на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка“.

КЗК се произнесе с разпореждане по жалбата, че на основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б от Закона за обществените поръчки отказва образуване на производство. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.

„Въпросът е обжалвано ли е разпореждането. И ако не е обжалвано, ще започне ли ремонтът на пътя Самоков-Клисура-Дупница?”, питат десетки заинтересовани от предстоящия ремонт.