Само „Меридиан” иска да чисти улиците от снега в Дупница за 220 000 лв. 

 

Една фирма се яви на процедурата по избор на изпълнител за зимното поддържане на територията на община Дупница. Председател на комисията бе зам.-кметът Крум Милев, а публичното състезание се проведе в обърнат ред. Само “Меридиан” ЕООД – Дупница, участва и по двете обособени позиции – “Зимно поддържане на градска улична мрежа в гр. Дупница с дължина 78,200 км” и “Зимно поддържане на общински пътища в рамките на община Дупница с дължина 85,00 км”.

Ценовите предложения са за 1 км съгласно условията на поръчката. Снегопочистването в двете ленти на движение с техника е 19,20 лв., за обезопасяване на път/улица против хлъзгане с разпръскване на минерални материали в двете ленти на движение – 62,12 лв. и за обезопасяване на път/улица против хлъзгане с химически вещества в двете ленти на движение – 95,75 лв. Времето за реакция и стартиране на почистващи дейности при снеговалеж след подаване на сигнал от община Дупница е 3 минути. Общата стойност e 220 000 лв., като на изпълнителя се плаща само за извършена дейност.
Комисията ще разгледа документите на участника и при редовност ще предложи на кмета на община Дупница инж. Методи Чимев сключване на договор.