Saturday, May 25, 2024
HomeРегионПетричБизнесмен плаща 2000 лв. за незаконен добив на подземни води в Рупите

Бизнесмен плаща 2000 лв. за незаконен добив на подземни води в Рупите

Районен съд-Петрич потвърди наказателно постановление на директора на Басейнова дирекция-Благоевград, наложено на фирмата на Г. П. Дружеството е санкционирано с 2000 лева. Нарушението е установено на 12 април 2017 г. Двама служители на БД „Западнобеломорски район” извършили проверка на обект „Хигиенна баня и басейни“ в местността Рупите. Към момента на проверката банята работела, като за нуждите й се извършвало водовземане чрез изградено оборудвано водовземно съоръжение за добив на подземни води – сондажен кладенец. След преглед на наличната документация било установено, че за извършване на водовземане от подземни води търговецът няма издадено разрешително, пише кмета.бг. Няма и договор за наем между община Петрич и дружеството. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-Благоевград.

RELATED ARTICLES

Most Popular