Бизнесменът Николай Ласкин извади 150 881 лв. за добив на дървесина от 3 обекта в общинските гори на Самоков, братът на зам.-кмета Люба Кленова – Стоян, даде 62 926 лв.

Владимир Малинов

Недоволни участници в търга питат: Имало ли е договорки преди процедурата, вярно ли е, че шефът на лесничейството и Стоян Кленов са кръстник и кум?

Владимир Малинов: Предварителни срещи не съм правил, от мен  не зависи кой се отказва и кой ще участва

 

 

Дърводобивникът Николай Ласкин с фирмата си „Ласкин лес” брои 150 881 г. за три обекта за иглолистна дървесина в общински гори на Самоков.

Сред участниците в търга бе и Стоян Кленов

Той спечели най-много обекти на територията на Общинско лесничейство-Самоков по време на търга, на който се явиха 14 дърводобивници, сред тях бе и братът на зам.-кмета Люба Кленова – Стоян.

Разиграните обекти за продажба на стояща дървесина на корен бяха двадесет. Доста от играчите обаче останаха недоволни от проведената процедура и се питаха помежду си: „Дали търгът не е нагласен?” Част от участниците попитаха също:

“Вярно ли е, че директорът на Общинско лесничейство Владимир Малинов и участникът в търга Стоян Кленов са кръстник и кум? Ако в действителност е така, не са ли в конфликт на интереси? Настояваме да ни се отговори”, заявиха участници в търга.

Петчленна комисия бе оглавена от инж. Владимир Малинов – директор на Общинско лесничейство-Самоков. Членове на комисията бяха Петър Лукайчев – юрист в община Самоков, Петя Ангелова – юрист в община Самоков, Венета Захариева –счетоводител в Общинско лесничейство-Самоков, Ани Гюдурова – лесничей в общинско лесничейство, Николай Николов – общински съветник от БСП-Самоков.

Комисията последователно отвори всеки плик по реда на постъпването им и провери наличните в него документи. Всеки кандидат обявяваше предлаганите суми, които са обвързвани с тях, без право да се позовават на грешка. Председателят Малинов обявяваше предложената окончателна цена и спечелилия търга кандидат. „Надявам се всичко да мине гладко по процедурата. Няма да се поколебая да прекратя някои от процедурите, ако нещо се случи тук в залата. Казвам ви го да си знаете, след това да не ми се сърди някой от вас по тоя въпрос“, предупреди строго шефът на Общинското лесничейство и на комисията по търга. След думите му участниците излязоха от залата и бяха привиквани един по един. Обектите бяха 20 – на територията на община Самоков за общо 977 куб.м, 617 куб.м, 616 куб.м, 201 куб.м, 608 куб.м, 713 куб.м, 705 куб.м., 533 куб.м, 462 куб.м, 1444 куб.м, 1082 куб.м, 1071 куб.м, 659 куб.м, 544 куб.м, 547 куб.м, 484 куб.м, 438 куб.м, 493 куб.м, 193 куб.м, 141 куб.м. Търгът премина без наддаване за всичките тези обекти. „Предопределени ли са обектите преди търговете? Защо нямаше наддаване? Всичко договорено ли беше, или не?“ – питаха самоковци.

Най-много обекти бяха спечелени от дърводобивника Николай Ласкин. Той беше подал тръжни документи за три обекта и ги спечели. Той е управител на фирма “Ласкин Лес“ ЕООД. Един от спечелените от него обекти се намира в с. Белчин в местността „Белчаница“ с количество дървесина 1144 куб.м на стойност 108 545 лв. За трите обекта бяха подадени общо 15 тръжни документа от различни кандидати, но се яви само Ласкин. Вторият обект е в село Клисура в местността Шарбан-Верила, количеството на дървесината е 462 куб.м на стойност 18 457 лв. Третият обект, спечелен от Ласкин, също се намира в с. Клисура в местността Шарбан-Верила. Количеството дървесина в обекта е 533 куб.м на стойност 23 879 лв. Общата стойност за трите обекта е 150 881 лв. с количество дървесина 2139 куб.м.

Вторият участник Георги Йовичин също спечели три големи обекта. Той е управител на фирма „Гого Йовичин“. Единият  обект се намира в землището на с. Продановци в местността Ръжана. Количеството на дървесината, която ще добива, е 141 куб.м на стойност 6586 лв. Другият обект се намира в родното му с. Доспей, като не е посочена местността. В тръжните документи е посочено количество дървесина 1071 куб. м на стойност 76 171 лв. Третият обект, спечелен от Йовичин, също се намира в землището на с. Доспей в местността Шакарица. Количеството дървесина в обекта е 201 куб.м на стойност 6115 лв. Общото количество дървесина в трите обекта е 1413 куб.м, а общата им стойност възлиза на 88 872 лв. В търга участва и фирма „Егро Лес“ с управител Евгени Грозданов. Фирмата спечели търга за дървесина в с. Белчин в местността Белчаница. Количеството дървесина в обекта е 1082 куб.м на стойност 80 036 лв.

Четвъртият участник с най-големи обекти е Стоян Кленов. Кленов е брат на зам.-кметицата в община Самоков по туризъм Люба Кленова. Бащата Евгени Кленов от дълги години е в горския бранш. Кленов-младши игра в търга за два обекта. Общото количество дървесина е 1037 куб.м на обща стойност 62 926 лв. Дърводобивникът Стоян Кленов е управител на фирма „Клен Лес“. Единият от обектите се намира в гр. Самоков, местността Куртовица с 493 куб.м на стойност 20 810 лв., а другият в местността Боровец по кадастралната карта на гр. Самоков. Той ще добие 544 куб. м дървесина на стойност 42 116 лв.

Петият участник бе Георги Мутафчийски. Той спечели два обекта. Мутафчийски се яви на търга с пълномощно от Теодора Мутафчийска, която е управител на фирма „Кедър Лес“ ЕООД. Един от обектите се намира в с. Мала църква в местността Ридо и Ясено с количество на дървесина 193 куб.м на стойност 13 495 лв. Вторият обект бе спечелен в с. Продановци в местността Ръжана. В обекта количеството дървесина е 705 куб. м на стойност 40 495 лв. Тръжни документи за обекта бяха подадени от пет фирми, но се яви само „Кедър Лес“. Общото количество дървесина 898 куб. м. Мутафчийски ще добие дървесина на стойност 53 990 лв.

Шестият участник, спечелил търга с голям обект, е фирма „Костов лес“ със седалище на фирмата с. Говедарци. Инж. Костадин Георгиев представляваше фирмата с пълномощно от управителя. Фирмата участваше за един обект, който се намира в местността Дивите петли в землището на с. Говедарци. Той спечели търга за 47 148 лв. за количество 659 куб.м дървесина.

Управителят на фирма „Родопа форест“ Владимир Малинов също спечели един обект, който се намира в землището на с. Бели Искър в местността Пашеница. Количеството дървесина в обекта е 977 куб.м, на стойност 45 307 лв.

Фирма „ТИС“ ЕООД с управител Тодор Йорданов също взе участие в търга. Йорданов беше подал тръжни документи за един имот, находящ се в местността Чамкория в гр. Самоков. Обемът на имота е 547 куб. м на стойност 41 231 лв. За този обект бяха подадени 6 тръжни документа, но се яви само Йорданов.  Дърводобивникът Александър Попов, представляващ фирма ЕТ “Александър Попов“, спечели търга за добив на 484 куб.м иглолистна дървесина в гр. Самоков в местността Чамкория на стойност 35 415 хил. лв. За обекта бяха подадени документи от 4 фирми, но се яви само Попов.

Анатоли Михов също взе участие в търга, той е управител на фирма „Вива Лес“. Михов спечели търга за един обект, който се намира в землището на с. Райово в местността Шулиман и Ирковица. Количеството дървесина в обекта е 617 куб.м, на стойност 30 116 лв. Фирма „Форт Сейт“ с управител Георги Механджийски спечели един обект в землището на с. Доспей в местността Гериница. Количеството на дървесина е 713 куб.м на стойност 31 714 лв. Управителят на фирма „Сотирони-88“ Румен Струменов беше подал тръжни документи за един обект, който се намира в землището на с. Бели Искър в местността Пашеница. Количеството дървесина в обекта е 616 куб.м. на стойност 27 854 лв.

Дърводобивникът Илиян Пириев също взе участие в търга. Той се представи пред комисията с пълномощно от името на фирма “Арса Лес“ . Пириев бе подал тръжни документи за един обект. При разглеждането на документите Пириев беше с изрядни документи и спечели търга за добив на иглолистна дървесина в землището на с. Доспей в местността Падината. Количеството дървесина в обекта е 608 куб.м, а стойността на дървесината 22 792 лв.

Най-малкият обект бе спечелен от Венцислав Стоименов. Той е управител на фирма „Венци 2003“. Стоименов беше подал тръжни документи за няколко обекта, но незнайно поради каква причина се яви само за един. Обектът се намира в землището на с. Марица в местността Дойна падина, количеството на кубатурата е 438 куб.м на обща стойност на обекта 16 322 лв. Тръжни документи бяха подадени от две фирми, но се яви само Стоименов.

След търга се чуха различни коментари и въпроси от недоволни участници. Един от въпросите бе: „Нагласени ли са търговете в Общинско лесничейство-Самоков?“ Има ли право директорът на Общинско лесничейство Владимир Малинов да бъде участник в комисията и да разлиства тръжни документи? Вярно ли е твърдението, че дни преди търга са правени срещи между началника на Общинско горско с определени фирми за разпределение на обектите? Наистина ли предварително е предопределен търгът за определяне на изпълнител? По време на търга правеше впечатление, че определени фирми са подали тръжни документи за различни обекти, но незнайно защо и поради какви причини не влязоха в залата, не се явиха, за да се наддават помежду им? Въпреки че подалите фирми документи за различни обекти търпеливо чакаха пред залата, но не пожелаха да влязат и да се явят за останалите посочени от тях обекти. В залата влизаше само по един човек. Така много от подадените тръжни документи на участниците отпаднаха и не бяха отваряни пликовете. Правеше впечатление участието в комисията на директора на лесничейството Владимир Малинов, който си е поставил своя подпис върху заповедите за обявените процедури и самият той отваряше всички тръжни документи на фирмите и ги проверяваше. „Законно ли е това?” – питат участници в търга и настояват за официални отговори от лесничейството.

На поискана от репортер на „Вяра“ заповед за определяне състава на комисията такава не ни беше предоставена. „Въпросът е кой я е издал, кметът на Самоков ли Вл. Георгиев, или друго лице?“ – питат участници в търга. Според разпоредби на общината до участие в търгове за продажба на дървесина от горите на Общинско лесничейство се изисква документ от общината, че фирмата отговаря на определени условия – да притежава обект или да е наемател на обект за преработка на дървесина, за който обект има издаден акт 16 или удостоверение за въвеждане в експлоатация. Според дърводобивници тези условия целенасочено ограничават участието на голяма част от дървопреработвателите в Самоков.

„Законът за горите и наредбата, която определя реда за продажбата на дървесина, не предвиждат такива условия. Това също предопределя участниците в общинските търгове“, оплакват се дърводобивници и питат: „Законни ли са начините за провеждане на общинските търгове за дървесина и прокуратурата ще се самосезира ли?“

Потърсен за коментар, председателят на комисията Владимир Малинов отрече да е провеждал разговори преди търга и договорки с определени фирми. „Не, това не отговаря на истината. От мен не зависи кой се отказва от даден обект и за кой обект ще участва. Предварителни срещи не съм правил с никого. Изборът си е на фирмите. Задайте си въпросите на фирмите. И на мен също ми е любопитно защо е така?“ – отговори Малинов. На въпроса защо няколко фирми участват за по два-три обекта, а впоследствие се отказват от тях, Малинов се обърна и заяви: “Защо мен ме питаш, питай отказалите се участници“.

Страниците на в. “Вяра“ остават отворени за мнения и становища по темата.