Близо 2 млн. лв. оборот направи лесничейството в Самоков, д-р Панев: С ниски заплати от 780 лв. горските не се ли изкушават, увеличете им парите

Владимир Малинов

 

Съветникът Петър Георгиев: Хората, които секат, остават отвратителни гледки, до Чакъровите поляни и в м. Чивчик все едно е минал ураган

 

Лесничейството в Самоков е вдигнало оборота си 4 пъти и приходите са почти 2 млн. лв., отчете шефът Владимир Малинов пред съветниците в града. Проведени са четири търга с явно наддаване и са сключени 49 договора за продажба на дървесина на корен за 24 462 куб. м на стойност 1 185 149 лв.

Отчетът беше приет с 24 „за“, единствено съветникът Васил Зашкев гласува „въздържал се”.

Годишният  отчет за 2017 г. бе представен от шефа Владимир Малинов, като в него е записано още, че са проведени 3 открити конкурса и са сключени 10 договора за добив на дървесина на стойност 180 658 лв. Реализираните приходи са 1 869 608 лв. Приходите от юридически лица са 1 593 412 лв. от сключени договори за продажби на стояща дървесина са постъпили 1 582 686 лв., от продажба на плодове от разсадника – арония – 990 лв., от боровинка – 2433 лв., от продажба на елхи – 289 лв. По протоколи за доставка на дърва за кметствата са постъпили 7287 лв. Приходите от физически лица са 276 560 лв., в това число от продажба на дърва за огрев – 263 080 лв., от продажба на американска боровинка – 12 11076 лв., от продажба на елхи – 938 лв.

Общо приходите са 14 544 лв., разходите са 13 432 лв. Пресоналът е от 34-ма души, няма незаети места. Средната работна заплата на персонала е 783 лв. Дадени са премии и еднократни възнаграждения в размер на 30 700 лв.

За 2017 г. при разчет от приходите от 1 700 000 лв. са реализирани 1 869 608 лв. При планирани разходи от 900 390 лв.  са реализирани 814 478 000 лв.

С въпроси към директора на лесничейството Владимир Малинов се обърна съветникът д-р Димитър Панев: „Прави впечатление от доклада, че средната работна заплата е от 780 лв., това е бруто. С тази малка заплата служителите ви хранят семейства. Не са ли подложени на големи изкушения? 2 млн. лв. влизат в общината, т.е. дали има истина в легендите, които се носят в града, за определените конкурси, за определен брой кубици, били се изнасяли повече? Не трябва ли да се помисли за по-високи възнаграждения на служителите в лесничейството, съответно и контролът да е по-голям при спазването на самите договори за сеч? – попита д-р Панев. Шефът на лесничейството Вл. Малинов в отговор каза, че имало предвидени финансови средства за 2018 г. „Средства за повишаване на работната заплата са в размер на 15%. Втора година съм вече в предприятието, започнах през 2016 г. Хората работеха на минимална заплата. Правя всичко възможно, за да заделям средства. От моето постъпване в длъжност като директор увеличих заплатите на персонала с 30%. Освен това за 2015 г. оборотът на предприятието е бил около 560 000 лв., към днешна дата отиваме към 2 млн. лв., които влизат в общинската каса. Всичко това е по горскостопански план и нищо повече не е изнесено“, заяви Малинов. Той се похвали, че оборотът на предприятието е вдигнат близо четири пъти. Съветникът Петър Георгиев също поиска думата и изрази възмущение от непочистените след сечите обекти и съсипани пътища: „Преди дни имах възможността да обиколя някои от тези територии и видях отвратителна гледка, оставена от хората, които секат и след това оставят това, което не им трябва. В обектите все едно че е минал някакъв ураган. Но специално до Чакъровите поляни и от другата страна в местността Чивчик, ако някой мине и види, гледката е потресаваща. Ние непрекъснато гласуваме – 20 декара, 30 декара 100 декара, 10 000 декара… Това е за печелене на пари. Чистили са някаква територия, всичко е изсипано в гората, виждат се на по два метра изсипани купове от земя и камъни! Територията е унищожена! Съжалявам, че не го заснех, за да ви го покажа. Въпросът ми е – Общинско лесничейство, ако този проблем влиза в неговата дейност, какво прави по този въпрос?“. Други съветници с възмущение попитаха: „Това място в местността Чивчик дърводобивникът Стоян Кленов ли го закупи? Дали неговите работници не са правили тези нарушения в самата местност при почистването на каменния терен и са изсипвали тоновете камъни, земя и т.н. в местността?”.

„Наистина предприятието има ангажимент по опазването на горските територии общинска собственост. Правим всичко възможно да свършим тази работа, но тъй като самата територия е много разкъсана, служителите нямат възможност да бъдат навсякъде“, отговори Владимир Малинов и обеща, че ще бъде почистено. Той пое ангажимент до 10-15 дни да приведе посочения участък в нормален вид. Щатът на лесничейството не съответствал на териториите, които опазвали, съгласно новите изменения на закона. „Ние трябва да си охраняваме териториите. Има какво да се желае от лесничеите. Това място, което Петър Георгиев конкретизира – касае се за строителни отпадъци. Мисля, че до няколко дни ще бъде почистено“, допълни кметът Георгиев.  В момента на изхвърлянето на боклука ние не сме го установили, а по-късно имаше подаден сигнал. Малко си играем на стражари и апаши. Вместо хората на депото да си карат боклука, го изхвърлят по града и по селата“, каза още той.

Последва поименно гласуване и отчетът на Общинско лесничейство беше приет с 24 „за“, единствено съветникът Васил Зашкев гласува „въздържал се”.