Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 07 – 11 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Област

Дата/период   Времетраене  Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

 

Благоевградска област

Община Белица

На 08.08.2017 г. /09:00 – 10:00 ч./ –  Горно Краище

Община Благоевград

За периода 07-11.08.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ Бело поле, Общ. Благоевград: Ванчо Богданов, Васил Левски, Имот 04279. 818. 47, УПИ III-63, Кв. 5

За периода 07-11.08.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ Бучино: Махала Каракачанка

За периода 07-11.08.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ Логодаж: УПИ-ІV-195 Кв. 14, Голяма Нива

Община Гоце Делчев

На 07.08.2017 г. /12:30 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Балдево: УПИ VII-97, Кв. 9, УПИ III Кв. 14; Баничан: Бахчите, Местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв. 31, УПИ-ІV-270, Кв. 28; Борово, Общ. Гоце Делчев: Местност Капсии, Местност Пенковото, Пи-18021, М. Мантара, с. Борово, село Борово, УПИ-V-183, Кв. 30;  Брезница: 29-ти Декември, 31002, VI, VIII, Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели брег, Бело Море, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Киркалица, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Масърли, Местност Чарка, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Падарката, Панайот Хитов, Папратница, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара планина, Стефан Караджа, Стопански двор, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ІV, Кв. 82, УПИ-ХVIII-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух, Ходжова поляна, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чала, Чарга, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 09.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 10.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./; на 11.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезница: 29-ти Декември, VI, VIII, Антон Иванов, Балийца, Васил Петлешков, Воденицата, Гео Милев, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Масърли, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Софата, Спас Белухов-Пането, Татарка, Туфча, УПИ-ІV, Кв. 82, Хан Аспарух, Ходжова поляна, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Чала, Юрий Гагарин

На 07.08.2017 г. /09:00 – 14:30 ч./; на 08.08.2017 г. /09:00 – 14:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бели брег, Бърда, Васил Левски, Васил Петлешков, Воденицата, Генерал Ковачев, Гео Милев, Георги С. Раковски, Гоце Делчев, Иван Вазов, Исмаил Кальор, Каменица, Керанека, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Отец Паисий, Падарката, Панайот Хитов, Пейо К. Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Синища, Ситницата, Сливница, Софата, Спас Белухов-Пането, Стефан Караджа, Суда, Татарка, Теофик Хаджи, Туфча, УПИ-ХVIII-72138, Кв. 58, Хан Аспарух, Хр. Смирненски, Христо Ботев, Цар Калоян, Чифлика

На 09.08.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Брезница: Балийца, Барата, Бели брег, Бърда, Васил Петлешков, Гоце Делчев, Дунав, Иван Вазов, Каменица, Лозята, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Падарката, Панайот Хитов, Пирин, Речище, Ридът, Свобода, Синища, Софата, Спас Белухов-Пането, Стара планина, Суда, Теофик Хаджи, Туфча, Ходжова поляна, Хр. Смирненски, Цар Калоян, Чарка, Чифлика, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 07.08.2017 г. /12:30 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVIі-164, Кв. 11, ХVI-246, Кв. 19, Хі-99, 131, Кв. 22; Господинци: УПИ-Хі, Кв. 1

На 07.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 11:30 – 12:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Гоце Делчев: Гоце Делчев, Местност Мочура

На 07.08.2017 г. /09:00 – 14:30 ч./; на 08.08.2017 г. /09:00 – 14:30 ч.; 14:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Драмски път

На 07.08.2017 г. /12:30 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Гоце Делчев: Драмски път, Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски ливади, Пенковото

На 07.08.2017 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Гоце Делчев: Сервиз Ячков и Района Захранен От Негов Тп

На 08.08.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Гоце Делчев: Фирма Галвани

На 07.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 11:30 – 12:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Копривлен: 024015, 585 Кв. 3, Александър Стаболийски, Бачо Киро, Васил Левски, Васил Левски, Георги Бенковски, Драва, Драма, Драма, Илинден, Кирил и Методи, Мрамора, Неуточнен Адрес, Неуточнен Адрес, Освобождение, Петър Берон, Петър Берон, Първи май, Славянска, Стопански двор, Тодор Паница, Тодор Паница, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Калоян, Цар Симеон, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 07.08.2017 г. /12:30 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгоман, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Ильо Воивода, Капитан Петко Войвода, Климент Охридски, Местност Кръста, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Отец Паисий, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Петър Берон, Пирин, Рила, Родопи, Стопански двор, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черно Море, Шипка

На 09.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски, Анещи Узунов, Васил Левски, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Добри Чинтулов, Дунав, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Иван Козарев, Иглика, Климент Охридски, Михаил Антонов, Неуточнен Адрес, Октомврийска, Орляк, Парка – УПИ-V, Кв. 30, Пирин, Рила, Родопи, Хаджи Димитър, Христо Смирненски, Шипка

На 09.08.2017 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Корница: Ал. Стамболийски, Асен Лагадинов, Вардар, Васил Левски, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димитър Талев, Еделвайс, Климент Охридски, Петър Берон, Пирин, Христо Ботев, Черно Море

На 07.08.2017 г. /12:30 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Кремен, Общ. Банско

 Лъжница: 029005, Ал. Стамболийски, Атанас Тешовски, Васил Левски, Горна бара, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Лъжница, Местност Дъбето, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Ореляк, Партизани, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Родопи, Сергей Румянцев, Стопански двор, Стоян Войвода, Христо Ботев, Юрий Гагарин

На 07.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Лъжница: Ал. Стамболийски, Васил Левски, Граматиковица, Драва, Елена Лефтерова, Здравец, Ивайло, Каменика, Никола Вапцаров, Никола Калъпчиев, Никола Парапунов, Опълченска, Патриарх Евтимий, Пирин, Прогрес, Стоян Войвода

На 07.08.2017 г. /12:30 – 13:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 14:30 – 15:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Огняново, Общ. Гърмен

 Самоков: Тинтява

На 07.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 11:30 – 12:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Хаджидимово: VIII, І-319, Кв. 81, Акация, Ангел Кънчев, Баба Тонка, Бачо Киро, Васил Левски, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Вазов, Илинденци, Кирил и Методий, Климент Охридски, Македония, Места, Местност Савака, Местност Свети Димитър, Местност Тумбата, Младост, Неуточнен Адрес, Опълченска, Ореляк, Отец Паисий, Пейо Яворов, Св. Димитър, Свети Георги, Свети Димитър, Спартак, Средни ливади, Стопански двор, Теменуга, Тодор Каблешков, Трети

Община Гърмен

На 11.08.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Гърмен: Втора, Горско Стопанство Гърмен, Двадесет и Втора, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Осма, Петнадесета, Първа, Седма, Трета, Тридесет и Пета, Тридесет и Трета, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тринадесета, Шеста

На 09.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гърмен: Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Първа, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Девета, Десета, Неуточнен Адрес, Общинска Администрация Гърмен, Осма, Пета, Петнадесета, Площада, Първа, Трета, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Трета, Тридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 10.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Гърмен: Втора, Двадесет и Първа, Девета, Десета, Неуточнен Адрес, Площада, Суадживица, Трета, Тринадесета, Четвърта, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 11.08.2017 г. /09:00 – 12:00 ч.; 12:00 – 16:30 ч./ –  Гърмен: Двадесет и Първа, Двадесета, Девета, Неуточнен Адрес, Осма, Пета, Първа, Седма, Ст 17 Кл А ТП Гърмен 2, Тальова Върба, Трета, Тридесет и Четвърта, Ценьов Тумба, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 08.08.2017 г. /09:15 – 10:30 ч./ –  Гърмен: Цех Релета

На 10.08.2017 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Дъбница: Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, Единадесета, Кюприжик, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Стопански двор, Трета, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

На 11.08.2017 г. /09:00 – 14:30 ч./ –  Лещен

На 10.08.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Хвостяне

Община Петрич

На 07.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Габрене: Александър Матрасов, Здравец, Извън регулацията, Комсомолска, Марена, Местност Марена, Октомври, Освобождение, Радецки, Родина, Стопански двор

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кавракирово: Беласица, Богоево, Валого, връх Тумба, Димитър Благоев, зад Ридо, Иглика, Места, Местност Ризово Дере, Мургаш, Осогово, Пейо Яворов, Ризов Андък, Спартак, Яне Сандански

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кулата: Антон Попов, брегалница, Жп Кулата, Местност Гкпп-Кулата, Местност Кавако, Неуточнен Адрес, Петко Р. Славейков, Плевен, Хр. Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян

На 08.08.2017 г. /12:00 – 16:15 ч./ –  Ново Кономлади

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Червен път

На 08.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Чуричени: 000248

Община Разлог

На 08.08.2017 г. /14:15 – 16:00 ч./ –  Разлог: Арх. Александър Г. Баров, Бела река, Братя Каназиреви, Възраждане, Гоце Делчев, Иван Вазов, Македония, Мехомия, Опълченска, Пейо К. Яворов, Преображение, Св. Климент Охридски, Х|X Кв. 79, Шейново, Яне Сандански

На 08.08.2017 г. /12:45 – 14:00 ч./ –  Разлог: Вихрен, Дунав, Занаятчийска, Изгрев, Изток, Искър, Марица, Поп Богомил, Стара планина, Странджа, Трети март, Черна река, Юндола, Явор

Община Сандански

На 09.08.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Вълково: с. Вълково, Община Сандански, УПИ V, Кв. I, УПИ І-127

На 11.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Дамяница: 034018, Меснт. Кънлийца, Антон Иванов, Атанас Попадийн, Беласица, Вихрен, Волга, Гьорче Петров, Даме Груев, Иван Козарев, Ильо Войвода, Комсомолска, Кънлийца, Местност Мело, Местност Метлата, Местност Тухларна, Местност Чуката, Никола Вапцаров, П К Яворов, Пирин, Р-Н Жп Гара, Радецки, Склавска река, Струма, Черно Море, Шопов Гроб, Юрий Гагарин, Яне Сандански

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Джигурово: 10-79

На 09.08.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Игралище;  Крънджилица; Кръстилци

На 11.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Лебница

 Лешница, Общ. Сандански: Друма, Местност Божанковица, Местност Друма, Местност Струма, Синаница

На 09.08.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Махалата

На 09.08.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Никудин

На 11.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Ново Делчево: 033007, М. Купеница, Антон Попов, Беласица, Боровец, Братя Миладинови, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Владимир Поптомов, Гео Милев, Георги Кирков, Главен път Е-79, Гоце Делчев, Даме Груев, Димо Хаджидимов, Димчо Дебелянов, Здравец, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методий, Любен Каравелов, Местност Иловицата, Местност Кантона, Местност Кънлийца, Местност Шопов Гроб, Партизанска, Пейо Яворов, Погребите, Първи май, пътен Възел АМ Струма, Славянска, Студена Вода, Хаджи Димитър, Христо Смирненски

На 09.08.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Палат

На 11.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Поленица: Дабо, Мацкова градина, Местност Валога, Местност Друма, Местност Мацкова градина

На 11.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Сандански: Местност Друма, Местност Мацкова градина, Местност Хано, Неуточнен Адрес, Р-Н Главен път Е-79, Р-Н Индустриална зона, Р-Н Мацкова градина, Р-Н пътно Управление, Св. Св. Козма и Дамян, Свобода, Спас Харизанов, Стефан Стамболов

На 09.08.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ –  Сандански: Промишлена зона

На 11.08.2017 г. /09:30 – 10:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 16:00 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Струма: Местност Полето, Песоците, Полето, Скалата

Община Сатовча

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Сатовча: Васил Даракчиев, Г. С. Раковски, Дунав, Еделвайс, Иглика, Кокиче, Лазар Карабожиков, Майор Топалов, Неуточнен Адрес, Никола Карталов, Орфей, Освобождение, Родопи, Стопански двор, Тодор Шопов, Хаджи Димитър, Шипка

Община Симитли

На 10.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Крупник: 000024 Местност Реката, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Беглико, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Левски, Влахина, Георги Димитров, Георги Трайков, Гладстон, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Даме Груев, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Димитър Талев, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кокиче, Кресненско въстание, Крупник, Лев Писарев, Ленин, М. Извор/Гроздовец, Малчика, Местност Виро, Местност Въчева, Местност Извор/Калуцик, Местност Стопански двор, Местност Текелев Шумак, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Пирин, Промишлена зона, Средорек, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Текелев Шумак, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яне Сандански

На 10.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Крупник: Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Божиница / Гроздовец, Васил Коларов, Васил Левски, Влахина, Георги Димитров, Гладстон, Гоце Делчев, Граф Игнатиев, Дан Колов, Димитър Ацев, Димитър Благоев, Ернст Телман, Иван Вазов, Иван Козарев, Карл Маркс, Кирил и Методий, Кокиче, Кресненско въстание, Крупник, Лев Писарев, Ленин, М. Извор/Гроздовец, Малчика, Местност Извор/Калуцик, Местност Текелев Шумак, Никола Парапунов, Пайсий Хилендарски, Пейо Яворов, Средорек, Стефан Караджа, Стефка Филипова, Текелев Шумак, Трайчо Костов, Хан Аспарух, Яне Сандански

За периода 07-11.08.2017 г. /08:00 – 16:15 ч./ Крупник: Васил Коларов, Васил Левски, Гладстон, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Кокиче, Кресненско въстание, Крупник, Ленин, Местност Текелев Шумак, Пайсий Хилендарски, Текелев Шумак, Хан Аспарух, Яне Сандански

На 10.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Полена: Вела Пеева, Георги Димитров, Димитър Благоев, Зеленка, Кокиче, Ленин, Махала Ширината, Местност Долна Сушица, Местност Епрец, Местност Мездрата-2, Местност Училището, Победа, Потока, Роза, Руен, УПИ-V-18, Кв. 18, УПИ-Хі-58 Кв. 11, Христо Ботев, Чайка, Ширините

За периода 07-11.08.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Симитли: Бор, Вихрен, Георги Петров, Георги Попов, Гьорче Петров, Изгрев, Илинден, Местност Лозенски Андък, Пазара, Първи май, Р-Н Нова Махала, Родопи, Сердика, Симитли, Славей, Трети март, УПИ IV-371, Кв. 90, Христо Смирненски, Ц. Махала

На 10.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Симитли: Свобода, Симитли

На 10.08.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Симитли: Симитли

На 07.08.2017 г. /09:15 – 15:30 ч./ –  Симитли: УПИ II-1437, Кв. 19

На 10.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Сушица, Общ. Симитли

На 10.08.2017 г. /09:00 – 09:30 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ –  Черниче: 9-ти септември, Бреза, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Илинден, Кирил и Методи, Ленин, М. Сухата река, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, ПИ 156 Кв. 6, Пирин, Р-Н Под Гарата, Рила, Роза, Свобода, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка, Яне Сандански

Община Струмяни

На 09.08.2017 г. /09:45 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /14:45 – 16:30 ч./ –  Вракуповица;  Гореме; Горна Рибница; Добри лаки; Каменица, Общ. Струмяни; Клепало; Колибите; Кърпелево

За периода 07-11.08.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Микрево: 81, Александър Стамболийски, Берово, Берово, Василево, Димитър Попгеоргиев, Димитър Талев, Дора Габе, Елин Пелин, Иван Вазов, Малешевска, Орфей, Палат, Петър Берон, Решково, Сирма Войвода, Спартак, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Трети март, Чинара

На 09.08.2017 г. /09:45 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /14:45 – 16:30 ч./ –  Седелец: Валого

На 08.08.2017 г. /09:00 – 11:15 ч./ –  с. Махалата; Седелец

На 09.08.2017 г. /09:45 – 10:30 ч./; на 10.08.2017 г. /14:45 – 16:30 ч./ –  Цапарево: VI-69, Кв. 69, Махала Глинджурци, Махала Дръно бърдо, Махала Седелски рид, Махала Чуките, УПИ ХХ, Кв. 12 бивш Стопански двор

Община Хаджидимово

За периода 07-08.08.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ Садово, Общ. Хаджидимово.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

                     CEZ GROUP