Читателите ни пишат: 6000 лв. дава гл. секретар на ДАМТН – Вл. Чиликов от Симитли за извънреден труд на месец, шофьорите му се забавляват със стрелба през работно време

Валентин Чиликов

 

За два месеца главният секретар на ДАМТН – Валентин Чиликов от Симитли, е раздал над 6000 лв. извънреден труд на хора, които през седмицата си клатят краката, но за събота и неделя са вписани в списъка на „положилите извънреден труд“. Така най-работни се оказват шофьорите и хората от отдел „Управление на собствеността“, счетоводителките от отдел „Човешки ресурси“.

Служители, напуснали агенцията, ни изпратиха снимки като потвърждение на думите си. На кадрите са шофьорите Цветелин Бишков и Георги Марков, които през работно време, вместо да си заработват заплатите, стрелят на стрелбището срещу агенцията.

„Стрелбата е супер скъпо удоволствие, стрелят с истинско оръжие. Това само със заплатата си не биха могли да си го позволят”, казаха наши източници, пожелали имената им да останат в редакцията.

„Това не е ли произвол и облагодетелстване, дирижирани от главния секретар на ДАМТН – Валентин Чиликов? Независимо кой е председател на агенцията, смятаме, че той е човекът, който управлява и разпорежда.

Искаме да се провери какви хора се назначават на работа, дали те имат необходимия ценз, квалификация и експертиза, или просто са му верни „кучета”.

Във фолклора на агенцията са нарицателни „важните“ приближени, но във всеки отдел има хора, които са потискани и унижавани. Всички служители на ДАМТН с болка и възмущение обсъждат как агенцията никога не е била на толкова ниско ниво по персонал и извършена работа, как упада и само се въртят интриги. Коментират отминалите без последствия проверки по сигнали срещу Чиликов.

Освен „касичката извънреден труд“ има и „касичка ремонти и ново обзавеждане“. За много кратко време тази година (1 месец, а именно – август) се направи нова заседателна зала, купиха се нови мебели и за стаите на ръководството при наличието на хубави и здрави.

Валентин Чиликов не беше открит за коментар, той запазва правото си на отговор по темата.