Доц. Д. Недин изкара 3,50 на изпита за управител на общинската болница в Дупница

Доц. Димитър Недин
  • Й. Гергов: Програма му беше копие от предишния конкурс, на Ильова ставаше за курсова работа
  • Недин остава начело на лечебното заведение още 90 дни

 

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Дупница остава с временен управител, след като нито един от двамата кандидати не получи одобрението на общинската комисия, която проведе конкурса за заемане на поста. Сега изпълняващият длъжността „управител” на задъхващото се от финансови проблеми общинско лечебно заведение – хирургът доц. Димитър Недин, е получил оценка 3,50 на своята програма за управление на лечебното заведение за период от 3 години. Оценката на бившата гл. счетоводителка на болницата Даниела Ильова е 3,00. Така двамата претенденти за поста не стигат до следващия етап от конкурса – събеседване.

Даниела Ильова

„Програмата на доц. Недин е копие на програмата, която представи на предишния конкурс. Сегашната програма беше малко актуализирана, но липсваше анализ на финансовите резултати за 2016 година. Записано беше, че 2016 г. не е приключила финансово, а тя вече отдавна е приключила финансово. Впечатление направи и това, че доц. Недин смята да изисква от завеждащите отделенията да анализират приходите и разходите и да посочат мерки за тяхното оздравяване. Трябва да бъде направено точно обратното – той, като управител, разполагайки с базата данни за приходите и разходите, да набележи оздравителните мерки, конкурсната комисия, а след това и Общинският съвет да ги одобрят и той да изисква завеждащите отделенията да ги прилагат”, коментира председателят на комисията Йонко Гергов. Той е категоричен, че мерките за подобряване състоянието на здравното заведение трябва да залегнат в програмата на кандидат-управителя, а не анализът да се прави след неговото назначение.

Конкурсната комисия не одобри програмите за управление на болницата и на двамата кандидат-управители

„Програмата на Даниела Ильова е много хубава разработка за курсова работа в някой икономически факултет. Тя е абсолютно неприложима в общинската болница. Тази програма е само пожелателна, в нея няма нищо конкретно, което да води до стабилизиране на болницата“, посочи Гергов.

С решение на комисията конкурсът е прекратен. Предстои от комисията да предложат на Общинския съвет да обяви нов конкурс. „Това ще стане още на следващото заседание на ОбС. Няма да се налага да се провежда извънредна сесия, тъй като на предишно заседание бе взето решение, ако няма избран управител, доц. Димитър Недин да продължи да заема длъжността още 90 дни. Удължихме срока”, допълни председателят на конкурсната комисия.