2 748 325,63 лева от налози влязоха в хазната на Дупница за 6 месеца, таксиджиите на 100 % са платили данъка си “таксиметров превоз”

 

2 748 325,63 лева са приходите от местни данъци и такси за първото полугодие на тази година. В сравнение с миналата, те са с 320 000 лева повече. През първите 6 месеца на миналата година са събрани 2 426 534,99 лева. Завишение в приходната част се забелязва във всички пера.
Традиционно, най-голям е приходът от такса битови отпадъци, който е в размер на 1 330 361,19 лева (1 166 611,48 лв за същия период на миналата година). От данък МПС са влезли 920 169,06 лева срещу 845 367,59 лева за 2016 година. От данък “недвижими имоти” са влезли 391 131,52 лева (360 059,91 за 2016 год). Патентния данък от 49 717,41 лева през 2016 година сега е в размер на 100 397,69 лева. Ръста се дължи на данъка “таксиметров превоз”, който се включва в него и е в размер на 52 825 лева, като е събран на 100% от заявилите желание за издаване на разрешително за тази дейност на територията на общината. От такса “куче” постъпленията са 1682,63 лева срещу1 044,82 за същия период на миналата година.
Запазва се тенденцията от последните 4 години с увеличаване на туристопотокът в общината. С близо 20% са повече били гостите на общината в сравнение с миналата година. 4 583,54 лева са постъпилите от пари от туристически данък, а за сравнение през 2016 година за същия период са 3 733,78 лева.