Дупничанинът Любомир Стефанов алармира: Новият председател на ТПК „Васил Левски” в Новоселяне Ив. Ранов запечата склад с 80 т пшеница, с неговите хора смениха М. Ранчев – готвят присвояване

 Любомир Стефанов

Тракторът за 28 000 лв. стои в двора на вуйчото на Ранов -Валентин Стоянов, твърди шефът на синдиката при мините в Бобов дол към КНСБ

Около 80 тона пшеница от тазгодишната реколта в бобовдолското село Новоселяне стоят заключени заради конфликт между новото и старото ръководство на земеделската кооперация и хората, чийто имот се обработва от нея, не могат да получат полагащата им се рента. Това заяви в редакцията на в. „Вяра” Любомир Стефанов, който разказа още: „Член-кооператорите не могат да си вземат рентата за 2017 г., защото житото е заключено в склада. Той е запечатан от новото ръководство с председател Ивайло Ранов, като никой не знае точно колко зърно има там. Преполагаме, че добитото зърно е над 80 тона. И то много повече, тъй като в предишни години добивите са били в такива количества – по около 300 кг/дка. Това е чистата печалба за 2017 г. на ТПК „Васил Левски”, в която членувам по наследство – с имот на баща ми. По устав ръководството е длъжно да раздаде рентата. Още по-интересен е фактът, че механизацията на кооперацията – чисто нов трактор за 28 000 лв., който е купен на лизинг и се изплаща, и прикачен инвентар, са извън склада. Те са в двора на вуйчото на председателя Ивайло Ранов – Валентин Стоянов. Двамата заедно с останалите новоизбрани в Управителния съвет на кооперацията са автори на инициатива за присвояване”, заяви Любомир Стефанов. Той пита дали чрез смяната на доскорошния председател Михаил Ранчев досегашният тракторист на кооперацията Ранов и хората около него имат намерения да източат кооперацията и разяснява своите подозрения: „Бях поканен като експерт да се занимавам с проблемите на кооперацията и се натъкнах на много нередности. Михаил Ранчев е сменен на събрание през м. август. Като причина за свикването на събранието инициаторите му изтъкват, че не представил оригиналната книга с имената на член-кооператорите и дяловия капитал, с който участват. Освен това не давал отчета, който трябва да се представя ежегодно. Недоволните от стария председател свикват събрание по Закона за земеделските кооперации (ЗЗК), за да изберат ново ръководство. Обявата е публикувана във в. „Вяра” и е с една-единствена точка – избор на ново ръководство. Те избират Ивайло Ранов, но тъй като нямат нужното мнозинство, обявяват ново събиране след 1 час с установения дневен ред. На второто събрание вземат решение по точка „А” – освобождават старото ръководство и точка „Б” – избор на ново ръководство. Освобождаването на старото ръководство е отклонение от обявения дневен ред, който не включва такава точка. Новото ръководство обаче продължава да действа и запечатва склада със зърното, а техниката, която винаги е била на разположение на Ивайло Ранов, си остава в неговите ръце. На събранието не е представен списък с извлечение от книгата на член-кооператорите. Въпросът е защо, след като на Агенцията по вписванията е предоставен списък, но с много повече имена от тези на членуващите в кооперацията. Всичко това са амбиции на новото ръководство да сложи ръка на механизацията, която е изплатена наполовина. Предстои сеитба и ако складът се отвори, за да се вземе жито за посев, след това никой няма да знае колко зърно е добито, колко е засято. Разбрах, че от новото ръководство са разговаряли със собственици на техника от Новоселяне и съседни села, които да изорат и да посеят срещу заплащане. Така кооперацията ще бъде източена”, разказа Стефанов, който оглавява синдиката при мините в Бобов дол към КНСБ. Любомир Стефанов изброи няколко нарушения според него на новите управници на ТПК „Васил Левски” –  „Протоколът от събранието, на което е избрано новото ръководство, не е прочетен пред член-кооператорите. Това означава, че може да е манипулиран, тъй като само председателят и протоколистът знаят какво пише в него. Не е спазен и чл. 38 „Б” от ЗЗК, според който трябва да се внесат 3 брутни месечни възнаграждения като гаранция от Управителния съвет на кооперацията. Освен това съгласно закона предоставените списъци от събранието трябва да са юридически заверени и подписът да е положен пред нотариус”, подчерта Любомир Стефанов. Дългогодишният синдикалист посочи още, че новите шефове твърдят, че кооперацията е на загуба, без да има доказателства за това според него. „Казват, че кооперацията е на загуба, без да искат да докажат това. Счетоводният баланс за 2016 г. на кооперацията показва, че тя е на печалба. В банковата сметка са 12 000 лв., 8000 от които е печалабата, а другите 4000 са останали от 2015 г. Документите са в счетоводната къща, която води счетоводството, и счетоводителката Стефка Янкова може да даде информация за финансовото състояние на кооперацията за 2017 г. Тя е можела да представи отчет до месец август, когато е проведено събранието, но те не са поискали такъв нито писмено, нито устно. Към нито една институция няма заявено писмено заявление за справка и информация, така че твърденията им са голословни. Истината е, че хората на Ивайло Ранов само се представят за ангели спасители, а всъщност искат да се докопат до кокала”, заяви Стефанов.

В. „Вяра” дава право на отговор на всички лица, споменати в разказа на Стефанов