Тотомилионерът Нинджата изля бетон за 500 хил. лв. из улиците на родното село на майка си Микрево?

Николай Динков-Нинджата

 

Юристът на кмета Апостол Апостолов Александър Цветков върти обществените поръчки в Симитли и Струмяни, с Динков са първи приятели, твърдят хората

По документи техника на „Вантроник” – Симитли, и „Вип трейд енд билд” – Благоевград, е сновала из улиците на Микрево, чудим се къде е целият този бетон

„Тотомилионерът и кметски зет Николай Динков направи улиците ни супер, бетонира ги. Надяваме се, че бетонът е издръжлив и от най-високо качество. Корените на Нинджата са от Микрево, майка му е родена тук и сега синът й прави много за нашето село, доволни сме”, разказаха един от през друг жители на Микрево, които се радват на обновени улици не с асфалт, а с бетон.

Емил Илиев

Справка в сайта на Агенцията за обществените поръки обаче показва, че не зетятат на кмета на община Струмяни Апостол Апостолов бетонира улиците на Микрево.

Според подписаните от кмета на община Струмяни Емил Илиев договори с предмет „основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни, при видове работи, количества и единични цени, съгласно оферта на изпълнителя поръчката е поета от „Вантроник” – гр. Симитли, и „Вип трейд енд билд” – Благоевград.

По силата на договор от 2 май 2017 г. с поръчката на стойност 303 798,64 лв. с ДДС се заема благоевградската фирма „Вип трейд енд билд” ЕООД с управител Николай Стоилов, справка в Търговския регистър сочи, че дружеството е с капитал от цели 5 лв. „Вантроник” ЕООД с управител Иван Давидков е подписала договор с община Струмяни със същия предмет, но за втори етап на стойност 92 616 лв. с ДДС и е с дата 08.09.2017 г.

„Специалистите са категорични, че администрацията на кмета на община Струмяни Емил Илиев е допуснала сериозно нарушение, като е сгазила изискванията на Закона за обществените поръчки. Законът е категоричен, че когато кметът подписва договор за над 266 000 лв., а в случая първата поръчка за бетониране улици на Микрево е за 303 798 лв., се организира публично състезание. Тук кметът Емил Илиев няма грешка, поръчката е печелена от благоевградската фирма. Дотук всичко е точно. Но в рамките на 2017 година, четири месеца след като предоставя обекта на благоевградчаните, администрацията на община Струмяни организира не открита процедура, а събиране на оферти с покани до фирми. Тази процедура е по-малка от публично състезание. Чрез събиране на оферти се излъчва за победител „Вантроник” – гр. Симитли, и подписва договора на 08.09.2017 г. за 92 612 лв.”, пишат в сигнал до „Вяра” жители на селото.

„Законът за обществените поръчки гласи, че не може в рамките на една година да има една и съща поръчка без процедурата да е открита”, позовават се те.

Вещи в бранша се питат дали първата част за 303 798 лв. е била осъществена, за да се пристъпи към втората? Хората твърдят, че улиците са работени по едно и също време – през юли и август 2017 г., и повече строителни работи не е имало. От протокола на комисията по избор на втората фирма от 15.08.2017 г. е видно, че председател на комисията е Александър Цветков – правоспособен юрист, който върти обществените поръчки на община Симитли и Струмяни.

Общински чиновници съобщиха, че той навсякъде се движел с прочутия милионер Нинджата. „Двамата са приятели, поздравяват се на всички търгове. Това създава впечатлението, че тези две фирми са на Нинджата, а не на лицата, посочени в Търговския регистър, за това обаче няма доказателства”, категорични са общинари от Струмяни.

Жителите на селото се питат кои са улиците, посочени в протокола за конкурса. „Каква е тази улица от точка 0 до точка 144 – има ли такава улица? Улиците имат имена, а осевите точки започват от 1, не от 0. Ние не знаем колко бетон е излят, кои точно са улиците и какви са тези улици, които започват от 0? Всеки план на село започва от точка 1, няма точка 0. Как прецениха къде е точка 0, за да изготвят количествена сметка за офериране? Настояваме за обяснение от страна на кмета Емил Илиев, подготвяме общо събрани на селото, на което възнамеряваме да го поканим лично. Ние се чудим къде са отишли половин милион, за толкова пари хората вдигат небостъргачи. В селото няма нито толкова бетон, нито желязо. 10 см ли е бетонът, както е по закон, или 5, ние можем да го измерим. Почти никъде няма 10 см”, нервират се местни бунтари, които обаче засега се страхуват да застанат с имената си. Те се надяват цялото село да се събуди и да потърси сметка на кмета и съветниците, за които са гласували.