Футболистите няма да ползват за съблекалня сграда в училището на Говедарци, съветниците върнаха решението си за отдаване под наем след забележка от губернатора Тодоров

 

ОбС шефката Силвия Стойчева скастри кмета Владимиров: Преди да минат такива предложения за гласуване, нека бъдат отписвани имотите от актовите книги

 

Помещение в училището на Говедарци няма да се ползва като съблекалня от футболисти, след като съветниците в Самоков отмениха решението си за отдаване под наем. Това решение е върнато за преразглеждане от областния управител на Софийска област Илиян Тодоров, тъй като за имота има и акт за държавна собственост. Шефката на съветниците Силвия Стойчева скастри кмета Владимиров: „Преди да минат такива предложения за решения, нека бъдат отписвани имотите от актовите книги“. Припомняме, че става въпрос за решение №1046 по Протокол №29/20.07.2017 г. С него на предишната сесия на Общински съвет – Самоков бе представена докладна записка от кмета Владимир Георгиев по повод постъпило заявление от Сдружение Спортен клуб „Рилец” – Говедарци. С него се иска предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване за нуждите на сдружението. Футболистите предлагат да им се даде сграда, намираща се в двора на ОУ „Димчо Дебелянов” – Говедарци. Постоянната комисия по законност и обществен ред към Общински съвет – Самоков ще предложи на колегите си за сградата да се обяви конкурс. Вероятно обаче той ще бъде спечелен от спортното сдружение. Сградата е масивна, с площ 117,00 кв.м, на един етаж, в източната част на двора на ОУ „Д. Дебелянов” – Говедарци, и е общинска собственост. В условията на конкурса се предвижда да се направи преустройство за съблекални и санитарни възли към спортно игрище. Предлага се минимална месечна наемна цена 0,10 лв./кв.м без ДДС на база застроена площ на сградата, т.е. 0,10 лв. Х 117,00 кв.м. – 11,70 лв. без ДДС. Срокът на договора за наем се предлага да бъде пет години. Според предложението на съветниците в договора за отдаване под наем, който ще бъде сключен с класирания на първо място участник в конкурса, ще бъдат включени следните задължителни клаузи: наемателят се задължава да използва имота само по предназначение – за преустройство на съблекални и санитарни възли към сградата на спортното игрище.

При невъзможност за разкриване на собствени партиди наемателят се задължава да заплаща в община Самоков всички изразходвани за функционирането на обекта консумативи (еленергия, вода и др.) по отчитани ежемесечно показания на монтирани подотчетни измервателни уреди (електромери, водомери и др.) или на база.