Горанов озадачен от разминаване в сметките на шефа на здравната каса

Владислав Горанов

Министърът препоръчва незабавно да се спрат преговорите с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз за националните рамкови договори за 2018 г.

 

Финансовият министър Владислав Горанов е изпратил писмо до Надзорния съвет на НЗОК, министъра на здравеопазването, шефовете на лекарския и зъболекарския съюз, в което посочва сериозни разлики в сумите в три документа, подписани от шефа на здравната каса.

Разлики от 193 млн. лв. и 123 млн. лв. в дължимата сума към чуждите здравни институции има между писмото, изпратено от шефа на здравната каса проф. Камен Плочев до парламента, и официални документи на касата. Озадачен от тях, министърът на финансите Владислав Горанов е изпратил писмо до председателя и членовете на Надзорния съвет на касата, до здравния министър и председателите на лекарския и зъболекарския съюз.

В писмото на Плочев до парламента се посочва, че касата дължи на чуждестранни партньори 133,6 млн. лв. към 31.01.2018 г. и се очаква дългът да нарасне до 207 млн. лв. до края на годината. В същото време в ежемесечния отчет за изпълнение бюджета на НЗОК размерът на тези дългове към същата дата е само 7,6 млн. лв. Горанов не намира обяснение за разликата от 126 млн. лв. никъде, а и двата документа са подписани от Плочев. Ако задълженията наистина са над 7,6 млн. лв., това означава, че има сериозно нарушение на финансовата дисциплина и проблем във вътрешния контрол, който следва да осигури управителят на касата, пише финансовият министър.

Не е ясно и защо тези 7,6 млн. лв., посочени в отчета, не са изплатени през януари, след като в бюджета на НЗОК за това са предвидени 73 млн. лв., а през януари са разплатени само 470 хил. лв. Така се генерират разходи за лихви, с което се ощетява бюджетът на касата, пише Горанов. Той посочва още, че в годишния финансов отчет на НЗОК за 2017 г. задълженията към чуждестранните институции възлизат на 77,5 млн. лв. Тоест разликата с посочената сума в писмото до НС е 193,7 млн. лв. Затова министърът препоръчва управителят на НЗОК и неговият екип да направят анализ на задълженията и да установят точно колко и за какво са задълженията. Ако те наистина са толкова високи и се очаква да нараснат до 207 млн. лв. до края на 2018 г., както се посочва в писмото до НС, трябва незабавно да се спрат преговорите с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз за националните рамкови договори за 2018 г. В тях трябва да се приемат компенсаторни мерки, а остойностяването, заплащането, обемите и цените на медицинските дейности да се съобразят с разполагаемия ресурс в бюджета на НЗОК за 2018 г., пише Горанов.