Хората на министър Теменужка Петкова: Пожар и късо съединение в „Топлофикация” оставили на студено перничани

Пожар и късо съединение на 19 февруари остави на студено перничани, съобщиха от Министерството на енергетиката.

„Главната причина за прекъсванията на топлоподаването в град Перник през последните седмици е възникналият на 19.02.2018 г. пожар заради късо съединение на маслен кабел 6 kV, който засяга и други силови кабели. Повредените кабели прекъсват електрозахранването към основни съоръжения в централата, част от които са в цех “Въглеподаване”. Основното и резервното гориво на “Топлофикация-Перник” АД са въглища. Вследствие на прекъснатата доставка на въглища централата превключва котлите си на работа с природен газ. При промяна на горивото съоръженията в централата не могат да достигнат необходимата топлинна мощност. Поради това в периода 19-28 февруари 2018 г. “Топлофикация-Перник” АД е подавала топлинна енергия с понижени температурни параметри, като са констатирани периоди, в които температурата на водата е била с около 10-20 оС по-ниска от утвърдената по график”, пишат от екипа на министър Теменужка Петкова.

От там уточняват още, че топлопреносната мрежа на “Топлофикация-Перник” АД е с обща дължина 136 151 метра. През последните пет години топлофикационното дружество не е извършвало планова подмяна на амортизирани участъци на мрежата. За този период са подменяни само отделни участъци за отстраняване на аварийни пробиви, чиято обща дължина е 2747 м. През 2017 г. аварийните пробиви на топлопроводи от мрежата на „Топлофикация-Перник” АД са се увеличили с 30% спрямо предходната година.

Топлинното дружество в миньорския град беше обект на проверка от контролните органи на Министерството на енергетиката, която приключи днес. Проверката установила още, че през целия зимен период “Топлофикация-Перник” АД е поддържала достатъчен резерв от гориво, по-висок от нормативно определения. Резултатите от проверката, касаещи качеството на топлоподаването, ще бъдат предоставени на компетентния орган – Комисията за енергийно и водно регулиране.