Кметът д-р Камбитов прави първа копка за обновяване на сградите на ОД МВР и Първо РПУ в Благоевград за 1 645 987 лв.

Атанас Камбитов

 Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще постави начало на дейностите по обновяване и модернизиране на сградите на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград в изпълнение на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград”. Церемонията „Първа копка“ ще се състои на 26 февруари от 11,00 часа в двора на Първо РПУ – Благоевград.

С изпълнение на дейностите по проекта ще бъде постигнато подобряване на енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, удължаване живота на сградите, обекти на интервенция, осигуряване на достъп на хора с увреждания, намаляване на емисиите на парникови газове с цел подобряване на екологичната обстановка в региона.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, като общата му стойност е ‎1 645 987,00 лв. Проектът се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между община Благоевград и Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи. В резултат на изпълнените мерки за енергийна ефективност сградите ще достигнат клас енергопотребление “В”.  Проектът се реализира по ОП „Региони в растеж“ ‎2014-2020 г.