Кметското дуо на Радомир Пл. Алексиев и Л. Димитрова духна, прокуратурата ги привлече като обвиняеми за финансови машинации

Пл. Алексиев и Л. Димитрова

Кметът на община Радомир Пламен Алексиев и заместничката му Любка Димитров са напуснали общината. Потънали са вдън земя, няма ги, и то малко след като двамата са привлечени в качеството на обвиняеми за финансови нарушения в особено големи размери. От общинската администрация категорично отказаха да уточнят дали са подали оставки, дали са в отпуск, или в болничен.

Функциите на временно изпълняващ длъжността кмет са поети от втория зам.-кмет Димитър Димитров. Димитров изцяло е организирал работата на общинските съветници по насрочената за днес редовна сесия. Всички докладни записки са подписани от него, установи проверка на вестник „Вяра”.

Както „Вяра” писа, досъдебно производство е образувано по чл. 282, ал.1 от Наказателния кодекс и с постановления, предявени на 23.01.2018 г., кметското дуо Пламен Алексиев и Любка Димитрова са привлечени в качеството на обвиняеми.

Разследването води лично шефът на Окръжна следствена служба-Перник Юлиян Димитров, който е дал указания за предаване на двамата на съд. Междувременно един от вносителите на сигнала за злоупотребите в общината Петър Николов е предявил молби до прокуратурата в Перник на Пламен Алексиев и на Любка Димитрова да бъде наложена мярката за процесуална принуда „отстраняване на обвиняемите от длъжност”. Мярката е с цел те да не пречат на разследването.

По молбите се е произнесъл окръжен прокурор от Окръжна прокуратура-Перник Анита Джемалова, която с нетърпящ възражение тон заявява: „Няма никакво процесуално качество лицето Петър Николов по досъдебното производство, което да му дава правото да прави искания, свързани със събирането на доказателствата, провеждане на разследването или налагане на мерки за процесуална принуда. Същият е единствено свидетел по досъдебно производство и не притежава никакво друго процесуално качество, поради което и молбите, подадени от Николов, изобщо не следва да бъдат разглеждани по същество. Пламен Алексиев и Любка Димитрова са привлечени като обвиняеми по съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата им. Разследването по делото вече е приключило и са събрани всички относими и необходими доказателства, поради което и в тази фаза на досъдебно производство няма как поведението на обвиняемите да създаде пречки на разследването. Твърдението в молбите на Николов, че заеманото от Алексиев и Димитрова служебно положение би повлияло евентуално върху показанията на свидетелите в хода на съдебното производство, е обстоятелство, което засяга друга фаза на наказателното производство, в която прокуратурата не упражнява ръководство и надзор. По този въпрос единствено компетентен да се произнесе е съдът”, пише Джемалова и остава без разглеждане искането за мярката за отстраняване на Петър Николов.

Парадоксалното в случая е, че кметът Пламен Алексиев и зам.- кметът Любка Димитрова са изчезнали, без да ги отстранява прокуратурата, а на общинската администрация категорично е забранено да оповестява причината, поради която Алексиев и Димитрова не са на работа.

Както „Вяра” писа, обвинението срещу Алексиев и Димитрова е за финансови нарушения в особено големи размери. Постановлението на прокуратурата е от 23.01.2018 година и касае документни и финансови машинации.

Пламен Алексиев е обвинен, че е отклонил 49 835 лв., предназначени за ремонт на пътя Радомир – хижа „Орлите” с дължина 5,3 км и Радомир – Друган от 2,9 км. Двете трасета са били осеяни с дупки, но парите са заминали за ремонт на улици в града. Ремонтът на тези две улици обаче погълнал едва 1600 лв.

Зам.-кметът Любка Димитрова е обвинена, че е съставила документ с невярно съдържание, в който е написано, че трасетата Радомир – хижа „Орлите” и Радомир – Друган са отремонтирани, което фактически не е вярно.

Кметът така е създал недоверие от страна на гражданите към държавата и дейността на финансовите органи, пише в документите на прокуратурата.

Алексиев ще трябва да обясни факта, че на 10.12.2015 година в Радомир в качеството си на длъжностно лице в нарушение на бюджетен закон – чл.51, ал.1, чл.52, чл.55, ал.1 и чл.94, ал.4 от Закона за публичните финанси, се е разпоредил с бюджетни средства с целево предназначение в размер на 39 835.11 лева. Парите представляват целева субсидия за капиталови разходи, предназначена за изграждане на основен ремонт на общински пътища. Помощта е предоставена на основание чл.50 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2015 година и отпусната на община Радомир по реда на чл.53, ал.6 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2015 година. Те обаче не отиват по предназначението, а за ремонт на общински улици в Радомир, намиращи се в жк “Арката“ и ул. “Голобръдска“ и за ремонт на път РЕR 1131 с. Друган – с. Старо село вместо за ремонт на път РЕR 3137 гр. Радомир – хижа “Орлите“ с дължина на участъка 5,3 км и ремонт на път РЕR 3138/І-1/ от пътя ІІІ-627 гр. Радомир – с. Друган (подстанция „Червена могила”) с дължина на участъка 2,9 км, предвидени в поименния списък на капиталовите разходи (приложение №7 към решение №6 от 13.02.2015 година на Общински съвет – Радомир).

„От деянието са настъпили вредни последици за държавата, изразяващи е в неремонтиране на път РЕR 3137 Радомир – хижа “Орлите“ и на път РЕR 3138/І-1/ от пътя ІІІ-627 гр. Радомир – с. Друган (подстанция „Червена могила”), както в създаването у гражданите недоверие към държавата и функциите на финансовите й системи – престъпление по чл.254а, ал.2 вр. ал.1 от НК”, пише в прокурорското постановление, издадено на 23 януари.

Като обвиняем е привлечена и Любка Димитрова за това, че на 22.10.2015 г. в Радомир, в качеството си на длъжностно лице, изпълняващо длъжността кмет на община Радомир, оправомощена със Заповед № 663/2015 г. на кмета на община Радомир П. Алексиев, в кръга на службата си е съставила официален документ – Протокол №4 от 22.10.2015 година за установяване извършването и заплащането на натурални видове СМР, в който е удостоверила неверни обстоятелства за извършване на СМР за ремонт на път РЕR 3138 от път ІІІ-627 гр. Радомир – с. Друган (подстанция „Червена могила”), на стойност 20 900 лева вместо реално извършени СМР на същия път за сумата от 1064.89 лева с цел да бъде използван този документ като доказателство за тези обстоятелства – чл.311, ал.1 от НК.