Композиторът Кирил Икономов, Стефан Голев от Сандански, Венчо Христов и Георги Чергов от петричкото село Коларово в списък с агенти на ДС

Комисията по досиетата освети длъжници на „Бизнес банк” с принадлежност към ДС

Живко Кирилов Сучев от Благоевград с два псевдонима – „Каров” и „Филип

 

Роденият в Гоце Делчев композитор Кирил Икономов е бил агент на Държавна сигурност по линия на VІ управление в структурата на ОУ на МВР – Благоевград. Икономов бил едва 24-годишен, когато е вербуван за агентурна дейност под ръководството на ст. лейт. Георги Кацарски, стана ясно от оповестен списък на сайта на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Псевдонимът му е бил „агент Емил” и под него се е трудил на „тихия фронт“ до 1988 г. От активната му дейност са запазени документ от ръководилия го щатен служител, регистрационна бланка, регистрационен дневник, 5 картона и предложение за унищожаване на работното му дело от 1990 г. Името му излезе в списъка със сътрудници на ДС, длъжници към „Бизнес банка” със суми над 1 милион неденоминирани лева.

Проверени са общо 34 длъжници – юридически лица, които са с най-малко 1 млн. неденоминирани лева според списъка на БНБ. Проверката е засегнала общо 66 лица, от които с принадлежност към Държавна сигурност са 8 души. Това са:

  • Асен Симеонов Костов, член на управителен орган (Общо събрание) – съдружник във фирма –длъжник – “МУЛТИМЕКС ТРАВЕЛ” ООД, гр. София;
  • Венчо Борисов Христов, член на управителен орган (Управителен съвет) на кооперация –длъжник – ПК “ПОДГОРИЕ”, с. Коларово, Софийска област, е бил с псевдоним „Явор”.
  • Георги Алексов Чергов, член на управителен орган (Управителен съвет) на кооперация –длъжник – ПК “ПОДГОРИЕ”, с. Коларово, Софийска област – е с псевдоним „Полянов”.
  • Дико Стоянов Дичев, член на управителен орган (Общо събрание) – съдружник във фирма –длъжник – “МУЛТИМЕКС ТРАВЕЛ” ООД, гр. София;
  • Живко Кирилов Сучев, управител на фирма – длъжник – “ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ” ЕООД, гр. Благоевград, член на управителен орган (Съвет на директорите) на фирма –длъжник – “ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ” ЕАД, гр. Благоевград (“ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ” ЕООД – по бюлетина). Той е с два псевдонима – Каров и Филип.
  • Кирил Иванов Икономов, член на управителен орган (Общо събрание) – съдружник във фирма –длъжник – “КОНТИНЕНТАЛ”ООД, гр. Благоевград, лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник ЕФ “МАКЕДОНИЯ-И”, гр. Благоевград (ЕТ “МАКЕДОНИЯ-И” – по бюлетина);
  • Стефан Великов Голев, член на управителен орган (Общо събрание) – съдружник във фирма –длъжник – “СТЕДИ” ООД, гр. Сандански. Той е с псевдоним Митко.
  • Христо Цветков Ночев, член на управителен орган (Съвет на директорите) на фирма –длъжник – “ББМ – ХОЛДИНГ” АД, гр. София.