Криза за кадри! Болницата в Благоевград закъса за медицински сестри, Венета Стефанова: Половината от персонала са в пенсионна възраст 

Зам.-ректорът на ЮЗУ проф. Антони Стоилов: Поискахме увеличен прием на студенти – 40 медсестри и 20 акушерки

 

Югозападният университет в Благоевград настоява през тази учебна година да бъдат приети повече студенти за специалностите медицинска сестра и акушерка с писмо до образователното министерство.

В момента за тези специалности се приемат само по 18 студенти, а в болничните заведения в областта имат сериозен недостиг на медицински сестри, като голяма част от тях са в пенсионна възраст. Пациенти, които са лекувани в болници в Благоевград, споделиха, че често им се случва една медицинска сестра да е на смяна в цялото отделение и се усеща нуждата от повече специалисти, пише БНТ 2. В многопрофилната болница в Благоевград работят 156 медицински сестри и акушерки, като 50 са в пенсионна възраст. Главната медсестра в многопрофилната болница в Благоевград Венета Стефанова твърди: „Болницата изпитва остра нужда от недостиг на медицински сестри и акушерки, като имаме предвид, че до 2019 година предстои пенсиониране на още 25 медицински сестри.” За да не се задълбочи кризата с медицинския персонал в болниците в областта, от Югозападния университет е увеличен приемът. Зам.-ректорът на ЮЗУ проф. Антони Стоилов потвърди: ”Ние сме заявили нужда от 40 медицински сестри, допълнително и 20 акушерки”. От университета казаха още, че до дни очакват решението на Министерския съвет, с което ще стане ясно дали ще се обяви допълнителен прием на студенти по професионално направление „Здравни грижи”.