Ловците в Югозапада активно се включиха в пролетното разселване на пернат дивеч, пуснаха в дивата природа хиляди яребици и кеклици

 

Ловците в Югозапада активно се включиха в пролетното разселване на пернат дивеч, обект на лов, съобщават от НЛРС-СЛРБ. Повечето от акциите са били на 15 март, когато са извършени разселвания на териториите на ловно-рибарските съюзи в Гоце Делчев, Петрич, Благоевград, Радомир и Брезник. С изключение на Дупница и Кюстендил, където се включили в кампанията съответно на 13 и 14 март.

В дивата природа на територията на ЛРС -Гоце Делчев, са пуснати 125 яребици и 150 кеклици. В района на Петрич са разселени 250 яребици и 300 кеклици. Ловците от ЛРС-Благоевград, са разселили 40 яребици и 40 кеклици. Колегите им в Радомир Брезник са пуснали сред природата по 250 яребици.

500 яребици са обогатили природата на територията на ЛРС- Дупница, а от ЛРС-Кюстендил, са разселени 250 яребици и 150 кеклика. Яребиците са 270-дневни, произведени в стопанството на „Сокол-БЛРС“ в Сливен. Двата вида трябва да укрепнат в районите, като надеждите са ловците да имат благоприятни излети след увеличаване на числеността на популацията.

Птиците, отличаващи се с отлични качества, се пускат в дивата природа като част от Националната програма на НЛРС-СЛРБ за обогатяване на дивечовите запаси в страната, уверяват от ловно-рибарския съюз. Мащабната операция се осъществява по най-правилния начин, съобразно съвременните тенденции и ще допринесе значително за укрепване на имунитета на популациите и за увеличаване на тяхната численост. От сдруженията участват в кампанията според предварително заложения си план за разселване, което се извършва традиционно.

Припомняме, че на 17 март при благоприятни условия ловджиите при ЛРС-Кюстендил, ще извършат и традиционната за сезона таксация (преброяване) на дивеча.

Снимката:

Ловците от региона традиционно участват в кампаниите за разселване на пернати