Министър Красимир Вълчев в Благоевград: Заплатите в образованието трябва да са по-високи от средната за страната, за да привлечем млади хора

Младите специалисти се нуждаят от ментори, като за обученията да им се плаща допълнително“, предложи зам.-кметът Христина Шопова

 

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова и началникът на РИО – Благоевград, Ивайло Златанов проведоха работна среща с директори на учебни заведения от Благоевград и региона. Заместник-кметът Христина Шопова откри срещата и заяви: „Тук е моментът да благодаря на министър Вълчев за спортната зала в III ОУ „Димитър Талев“, която успяхме да построим, докато той беше главен секретар на МОН“. В зала „22 септември“ бяха обсъдени въпроси, свързани с прилагане на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и дейностите, касаещи организацията на образователния процес през учебната година. „Няма съмнение, че ние разчитаме много на учителите, на директорите. Важно е трайно да променим образователните качества. Учителите са най-голямата професионална група и това изисква изключителни средства и алтернативна стойност. Няма как да привлечем повече хора към професията, ако не увеличим възнагражденията. Надявам се да имаме възможност да осъществим тази цел. Заплатите трябва да са по-високи от средната за страната. Това ще ни помогне да привлечем повече млади хора в системата на образованието и да ги стимулираме“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

На срещата бяха разгледани предизвикателства, с които се сблъскват и се борят учителите в детските градини и училищата. Бе повдигнат въпросът за неходенето и неприсъствието в часовете и класните стаи. Обсъди се темата с проблемните деца, агресивни деца, деца с необразовани родители, които пречат на децата си да развиват своя капацитет и знания. Директори повдигнаха въпросите за децата от ромски произход и тяхното интегриране, проблемите с охраната в училищата и сигурността на децата, за децата с родители в чужбина и проблема с физкултурните салони.

Министърът на образованието поясни, че в България има 700 училища, които все още нямат спортни зали, но по ОП „Региони в растеж 2014- 2020“ 20 училища ще бъдат включени в мерки за изграждане на спортни салони. Темата за липса на кадри в образователната система, за млади, неподготвени специалисти предизвика широка дискусия. „Младите специалисти, идващи от университета, трябва да бъдат обучавани. Практиката учи, а в университетите практиката не е достатъчна. Тези хора се нуждаят от опита и знанията на някой дългогодишен учител, който ще предаде своите знания. Тези учители може да бъдат ментори, като за обученията да им се плаща допълнително“, предложи Христина Шопова.

На срещата стана ясно, че от септември месец има открит телефон и имейл, на които може да се подават сигнали за ученици, които не са в час по време на учебен процес, както и да се сигнализира за ученици, изгонени от учебното заведение.