Модернизират административните услуги в Перник

 

Община Перник предприе действия за модернизиране на администрацията и административните услуги, които предлага, чрез осигуряване на комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса. Дейностите ще бъдат изпълнени в рамките на един месец и ще включват синхронизиране на нормативната база, създаване на заявления и стандарти на административните услуги, промяната на интерфейса на интернет страницата на общината във връзка с изискванията на Наредбата за административно обслужване и Закона за електронното управление, както и представяне на информацията, свързана с административните услуги, предоставяни от община Перник в единната информационна система на държавната администрация. Това е и първата стъпка към въвеждане на електронни административни услуги от общинската администрация в Перник.