Saturday, May 18, 2024
HomeРегионПерникМустафа Перушински и „АСТ 3” ЕООД внесоха в съда забраната от РИОСВ...

Мустафа Перушински и „АСТ 3” ЕООД внесоха в съда забраната от РИОСВ да отглеждат над 1400 овце в центъра на село Косача

 

Пламен Ангелов: Имаме жалба от 45 души, реализирането на инвестиционни предложения ще влоши водоснабдяването

 

Прелюбопитно дело тръгна в Пернишкия административен съд по жалбите на две фирми, които искат да отглеждат над 1400 овце в центъра на село Косача. Две от общо три фирми, желаещи да отглеждат добитък в самия център на ковачевското село Косача, се жалят срещу становища на РИОСВ и РЗИ, според които въпросните инвестиционни намерения са нереализуеми. Става дума за развитието на овцевъдство и козевъдство, а животните, които евентуално ще се отглеждат в двете ферми, са над 2000. Отрицателното становище на РИОСВ – Перник се базира на това, че и в трите случая се засягат урбанизирана територия на Косача, както и на големия брой животни.

Със свое писмо още през 2016 година екоинспекцията е сезирала Областната дирекция по безопасност на храните за допустимостта на въпросните инвестиционни намерения съгласно изискванията на Наредба №44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти или други нормативни актове, съгласно техните компетентности. Подобно становище е поискано и от РЗИ – Перник. В своя отговор директорът на здравната инспекция д-р Антоанета Григорова заявява: ”Местоположението на трите инвестиционни предложения се намира в урбанизираната територия на село Косача, разположени в съседни имоти. Предвижда се да се отглеждат над 2000 овце и кози, а в непосредствена близост до терена, на който ще се реализират инвестиционните предложения, са разположени обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на параграф 1т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС – жилищни сгради. Реализирането на инвестиционните предложения в урбанизираната територия на село Косача е предпоставка за възникване на епидемични заболявания и поява на вредни насекоми и гризачи, което представлява риск за човешкото здраве. Предвид на гореизложеното, РЗИ – Перник счита реализирането на трите инвестиционни предложения за недопустимо”.

Две от фирмите – ЗП Муса Мустафа Перушински, която иска да отглежда 480 млечни овце, и „АСТ 3” ЕООД, която възнамерява да отглежда 960 млечни овце, обаче оспорват становищата на РЗИ и РИОСВ по съдебен ред. Пред съда те преставиха ветеринарномедицинска експертиза, изготвена от д-р Енчо Чобанов, който е вещо лица към Окръжен съд – Благоевград, а самият той е от град Разлог. Буди, меко казано, недоумение констатацията във въпросния документ, според който инвестиционните предложения се намирали в земеделска земя, която не се намирала в урбанизирана територия. Този факт сам по себе си поражда резонно въпроса дали д-р Чобанов е посетил село Косача и е видял с очите си урегулираните поземлени имоти, върху които се предвижда да се реализират тези инвестиционни предложения или не. Ако поне веднъж е стигнал до селото, би било невъзможно да твърди, че тези имоти не се намират в урбанизирана територия. Противното твърдение е чиста проба лъжа. Въпреки това адвокатът на ЗП Муса Мустафа Перушински се позовава на въпросната експертиза и настоя съдът да отхвърли решението на РИОСВ-Перник за спиране на производството по ОВОС.

Фирма „АСТ3” ЕООД пък не изпрати свой представител на заседанието на Административния съд в Перник. Съдия Ивайло Иванов поиска да бъде представено становище по трите инвестиционни предложения от ОД БАБХ – Перник и отложи заседанието по второто дело за 21 май.

На двете заседания на съда присъстваше и директорът на екоинспекцията Пламен Ангелов. Той аргументирано изложи становището на екоинспекцията за решението да спре производството по ОВОС на трите инвестиционни предложения. Ангелов информира съда, че в РИОСВ е постъпила жалба от 45 лица срещу реализирането на едно от горепосочените инвестиционни предложения – това за отглеждането на 960 млечни овце. Ангелов подчерта, че реализирането на трите инвестиционни предложения ще влоши сериозно водоснабдяването на жителите на село Косача, които от години в летния период изпитват недостиг на вода. Според него складирането на огромното количество тор от тези животни по способа лагуна крие много сериозни опасности за здравето на хората в селото. Предстои Административният съд в Перник да решава този важен за жителите на село Косача казус по същество.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular