Обособяват „Синя зона“ в Боровец и в центъра на Самоков

 

Кметът на община Самоков Владимир Георгиев ще внесе предложение за въвеждане на режим за платено и безплатно паркиране в Самоков и Боровец в изпълнение решението на ОбС. На предстоящата сесия ще бъдат разгледани варианти за обособяване на синя зона в Централна градска част на Самоков. Във връзка с изпълнение на решение на ОбС от септемврийската сесия, с което на кмета на общината беше възложено да внесе предложение за платено паркиране в Самоков и Боровец, от Общинска администрация изготвиха варианти, които ще бъдат внесени за обсъждане на сесията на 26 октомври. Проблемите с паркирането в Централна градска част многократно са поставяни на заседанията на Местната комисия за обществен ред и сигурност, в която членуват служители на Общинска администрация и МВР. Обсъждани са възможности и е правен анализ на уличната мрежа в Самоков и Боровец и е счетено за целесъобразно обособяването на синя зона за платено паркиране. Границите на зоната са заложени така, че да обхващат най-проблемните участъци. Целта е да се обхванат улици и паркинги, където да се упражнява ефективен контрол по спазването на Закона за движение по пътищата. Предложената зона има възможност за обособяване на над 400 бр. паркоместа на територията на Самоков и над 300 – в Боровец. В Централна градска част и Боровец в момента има недостиг от места за паркиране, като проблемът е с тенденция към задълбочаване предвид ежегодното увеличаване на автомобилите. Това води до натоварване на трафика и задръстване на улиците и паркингите, безразборно спиране, голям престой на паркиране и в същото време затруднява придвижването на пешеходците. От друга страна, се нанасят щети и върху инфраструктурата поради паркиране по тротоари и зелени площи.