Община Бобов дол наема домашни помощници, лични и социални асистенти

 Елза Величкова

 

Община Бобов дол ще предоставя на нуждаещи се социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, съобщиха от администрацията на кмета Елза Величкова. По споразумение с Агенцията за социално подпомагане до 6 март от общинската администрация ще приемат документи на кандитат-потребители на услугите и желаещи да бъдат наети за домашни помощници, лични или социални асистенти.

За потребители на социалните услуги могат да кандидатстват хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; самотно живеещи тежко болни хора и семейства на деца с увреждания.

За лични и социални асистенти и домашни помощници могат да кандидатстват безработни; трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране).