Община Дупница: Няма опасност от преливане на реки и наводнения

Няма опасност от преливане на реки в oбщина Дупница, уверяват от общинската администрация на кмета Методи Чимев. Комисия, назначена със заповед на кмета, вече направи оглед на по-голяма част от коритата на реките и деретата. В голямата част е необходимо премахване на храстова и дървесна растителност, както и разстилане на образувалите се наноси, които на места са покачили нивото на речното легло. В с. Баланово има подкопани устои на мост и разрушен дънен праг след него. В жк “Елица” при частен пешеходен мост на левия бряг на реката, зад подпорната стена се е образувала огромна яма от свличащи се земни маси в речното корито, пише „Дарик”. В дерето по пътя към общинското депо в Дупница по цялото протежение има саморасла храстова растителност и нанос, които трябва да бъдат премахнати, е констатацията на комисията. Протоколът от проверката ще бъде изпратен на Басейнова дирекция. В бюджета на община Дупница за тази година са заложени 30 000 лв. за почистване на коритата на реките.