Община Разлог скъса договора за концесия с Георги Георгиев за водоема в с. Баня, няма и помен от обещаните инвестиции за 143  822 лв., кметът Герчев: Спасихме положението с ремонт за 10 000 лв.

 

  • Отчетът за изпълнението на бюджета бе приет в ОбС, заверен е без забележки и в Сметната палата
  • Предстои да се обновят читалището и двете административни сгради

 

Община Разлог прекрати договора за водоема в м. Камено поле в землището на село Баня заради пълно бездействие от страна на концесионера Георги Георгиев.

Красимир Герчев

Представляваната от него фирма „Бане ризортс“ ЕООД не е изпълнила поетите задължения за инвестиции и ремонти на съоръжението. Заради бездействието на концесионера на община Разлог е извадила 10 000 лв. за належащи ремонти. Решението бе взето по време на извънредна сесия на местния парламент по  предложението на кмета инж. Красимир Герчев.

Причината за късането на договора е неизпълнение на инвестиционната програма от фирмата концесионер. За първите 2 години е трябвало да се вложат 143  822 лв. Според параметрите на договора инвестициите в обекта са в размер на 257 416, от които 177 587лв. – за проучвания и рехабилитация. Договорът е бил сключен на 12 август 2016 г. за 25 години. Всички постоянни комисии единодушно приеха доклада за прекратяване на концесията.

Освен това концесионерът не е изпълнил и задълженията по поддръжка и управление на обектите, стана ясно още на заседанието. Според представения доклад концесионерът е бил длъжен да извърши инженерно-геоложки проучвания през първата година, да възстанови язовирната стена, да изчисти леглото на водоема, да монтира уред за измерване на водните количества, да извърши зачистване на коритото на река Тихла и да благоустрои района.

От доклада стана ясно, че по заложения план не е изпълнено абсолютно нищо. Концесионерът не си е мръднал пръста да изпълни предписанията на междуведомствена комисия, която е направила проверка през май месец. В началото на август е била извършена повторна проверка, вследствие на което на община Разлог е наложен акт за административно нарушение и е било разпоредено източването на водоема до кота нула. Впоследствие реката е останала напълно безводна. По думите на кмета Герчев общината веднага е започнала ремонтни дейности и са били заделени от бюджета 10 000 лв. Към днешна дата Герчев заяви, че технически съоръжението е годно за експлоатация.

Пред „Вяра“ кметът Красимир Герчев коментира обстойно прекратяването на договора:

– Г-н Герчев, водили ли сте комуникация с концесионера и защо се стигна до едностранното прекратяване на концесионния договор?

– В концесионния договор има строго фиксирани условия, които трябва да бъдат извършени през тази една година. Концесионерът е уведомяван от наши служители за неизпълнение на съответните ангажименти, които би трябвало да бъдат представени в община Разлог по надлежен ред в рамките на тази една година. През тази една година имахме проверки от отдел звено “Язовирни стени и каскади”, които извършват проверки много сериозно през цялата година и дават съответните предписания. Концесионерът е уведомен за тези неща, които е трябвало да извърши, а не са извършени. Предписанието касаеше ремонтиране на преливника, което е ангажимент на концесионера. Това съоръжение е много важно при по-високи води. През тази една година той не беше ремонтиран, „Язовирни  стени” уведоми общината и написа акт, че в този едногодишен срок не са предприети никакви действия. Указанието на надзорния орган беше да се намали обемът на язовира. Впоследствие в най-горещите дни село Баня беше оставено почти без вода в река Пихла. Затова ние предприехме  действия по аварийно възлагане и съответно отстраняване на проблема. Към момента този преливник е изграден, информирали сме служба под надзора на „Язовирни стени“ и имаме разрешение за постигане на максималния обем на водоема. Ситуацията е неприятна, защото възлагахме големи надежди концесионерът съвестно да изпълни задълженията си по договора.

– Колко средства се наложи да вложи община Разлог в ремонта на преливника?

– Почти 10 000 лв. бяха отделени спешно от бюджета на община Разлог за тази цел.

– Ще избегнете ли издаване на наказателно постановление?

– Надявам се. Уведомили сме надзора по „Язовирни стени“, които контролират тези съоръжения, и се надявам да видят, че сме предприели всички необходими спешни действия по изграждането на това съоръжение. Освен това вместо едната стена, която трябваше да изгради, голяма част от втората също се беше разрушила и затова се наложи отделянето на допълнителни средства. Ние трябваше да направим преливника според заложените изисквания. В момента от техническа гледна точка съм спокоен, тъй като преливникът и изпускателят са  ремонтирани, всичко работи, почистено е и водоемът може да си изпълнява функциите.

– Г-н Герчев, има ли в договора предвидени санкции за концесионера при неизпълнение на договора и какви са те, или те касаят само депозита, който е внесен?

– Депозитът е достатъчно голям, има съответен ред, по който ние ще предявим тези вземания. Дали ще влезем в съдебни доказвания и спорове, не зная, но аз като кмет ще защитя интереса на жителите на община Разлог и с. Баня. Ще предявя размера на неустойката, понеже една година без предприемането на никакви действия е много несериозно поведение. Ще има финансова санкция, която е предвидена по договора. Ако за в бъдеще се яви желаещ да вземе отново водоема, ще го отдадем чрез конкурс за концесия. Скоро ще дебатираме с кметовете дали всички водоеми имат стопанско значение. Ние поддържаме 26 водоема.

На заседанието бе докладван и годишният отчет за изпълнението на бюджета на община Разлог за 2016 г. Стана ясно, че общината е изпълнила собствените си приходи.

„Отчетът мина през одита на Сметната палата и бе заверен без забележки”, уточни кметът Герчев. Отчетът бе приет от 15 съветници, единствено против гласува Илия Лулеов от БСП, съпъртиецът му Емил Колевичин гласува „въздържал се”. По докладна записка на кмета Герчев бе направен доклад за изпълнение на бюджета на община Разлог за първото полугодие на 2017 г. 15 съветници гласуваха „за“, против нямаше, а „въздържал се” гласуваха Емил Колевичин, Иван Димитров и д-р Тумбев. В края на заседанието кметът Герчев изрази задоволство от спечелени европроекти. „Кандидатствах по проект за енергийна ефективност за обществени и частни сгради. Предстои да бъде избран изпълнител. В момента тече ремонт по саниране на две училища в града, а предстои да се санира и трето. До откриването на учебната година приключваме с ремонтните дейности. Предстои да се обнови читалището и двете административни сгради, за които имаме сключени договори в центъра на града”.