Община Сапарева баня търси фирма за направата на резервоара за минерална вода за 660 000 лв.

Калин Гелев

 

Община Сапарева баня търси фирма, която да изгради резервоар за топла минерална вода, съобщиха от администрацията на кмета Калин Гелев. Процедурата за избор на изпълнител на проекта за изграждане на подземен резервоар за топла минерална вода с вместимост 1000 куб.м. и довеждащ и отвеждащ водопровод  стартира с публикацията на обществената поръчка. Тя е е на стойност 658 084 лв. без ДДС. Фирмата, която предстои да бъде избрана чрез обявеното публично състезание, ще трябва да изгради резервоар с 2 камери от по 500 куб.м, в това число водна камера, суха камера, абонатна камера, вливна система, хранителна система от проектирания резервоар до съществуващи водопроводи, преливна и изпразнителна система. Предвижда се и изграждане на довеждащ водопровод от каптажната шахта до новопроектирания резервоар, реконструкция на помпената станция на устието на сондажа, на на 3 ревизионни шахти. Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е 19 октомври т. г.

Както сме писали, проектът спечели финансиране от пилотна програма на Министерството на околната среда и водите и Националния доверителен екофонд. Програмата осигурява 50 % от необходимите средства, а останалата част от сумата общината ще набави с кредит, за което решение взе Общинският съвет. С изграждането на водопровода ще се постигне по-пълноценно изполване на горещата лечебна вода и реално отчитане на използваните количества от нея.