Общините Сатовча и Симитли получиха държавни имоти от правителството

Арбен Мименов – кмет на Сатовча

Община Симитли получава терен от 1,4 дка за осигуряване на достъп до района на жп гарата в града с решение на правителството. На община Доспат се прехвърля собствеността върху два имота с обща площ 7,9 дка за изграждането на улица.

Апостол Апостолов

Чрез нея ще се осигури достъп до площадката за компостиране и предварително третиране на твърди битови отпадъци в м. Гайтанина край с. Барутин. С реализирането на проекта общините Девин, Борино, Доспат, Сатовча и Сърница ще имат напълно завършен цикъл за преработка на твърди битови отпадъци. Община Ковачевци също получава безвъзмездно имот за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци. Теренът с площ 5 дка се намира в землището на с. Ковачевци и към момента се използва за сметище.