Обучаваха млади лидери как се изгражда обществена кампания по проект на община Сандански

 

Практически тренинг на тема „Планиране и провеждане на обществена кампания“, в рамките на проект „Малкото е повече“ на община Сандански се проведе в курортния град. Тренингът беше организиран и проведен от екипа на Балканския младежки фестивал, основен партньор на проекта. Младите лидери се запознаха с етапите на планиране и ефективното изграждане на обществена кампания. Чрез екипна работа те изработиха стратегии за популяризиране на целите и посланията на проекта, за да се повиши информиранността на гражданите и се променят нагласите и поведението им по отношение на разделното събиране на отпадъци. Поради това бяха разработени и обсъдени практически подходи и стъпки за въвеждането им в ежедневието. За да се спомогне работата на институциите с гражданите, преди дни се проведе работна среща между младежите, представители на община Сандански и бизнеса. На тази среща гостите се запознаха по-обстойно с проекта и предложените от младежите дейности. След обсъждане беше постигнато съгласие за осъществяване на конкретни съвместни бъдещи инициативи.