Откриха отклонения в питейната вода в пернишки села, в долни Раковец има бактерии

Д-р Антоанета Григорова

Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба №9 е установила Регионалната здравна инспекция в Пернишко в периода от 12-ти до 25-ти март тази година. За това време са изследвани 12 населени места в региона. Взети са 11 проби от  питейна вода. От тях не отговарят на наредбата на здравното министерстнво за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели,  3 проби. Първата е взета от чешма, намираща се в ниската част на пернишкото село Драгичево. Микробното число на изследваната проба е със значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя на съответната вода. Значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя на съответната вода са установени и при взети проби от чешма при болницата в град Трън. Там са установени колиформи – 26/100. Със значими колебания спрямо обичайната стойност на показателя на съответната вода е и взетата проба на вода от чешма в частен дом в Трън.

Отклонения от качеството на водата, според изискванията са открити и при взета проба от  чешма с минерална вода в радомирското село Долни Раковец. Там са открити бактерии.

Връчено е предписание на кмета на село Долни Раковец за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на минералната вода. РЗИ е връчила на „В и К“ ООД – Перник предписания за предприемане на мерки във връзка с отклоненията в качеството на питейната вода и в Трън и село Драгичево.

Според директора на РЗИ- д-р Антоанета Григорова, подобни отклонения са често срещано явление през пролетта, когато започне обилното снеготопене и има дъждове. Изпълнението на издадените предписания от страна на „В и К”  и кметството в село Долни Раковец гарантира, че проблемът ще бъде отстранен бързо, така че повод за притеснения няма.