Отвориха офертите на кандидатите да ремонтират отсечки от дупнишките улици “Евтим Трайчев”, “Велико Търново”, “Ропотамо” и “Средец” за 380 000 лв.

ДЗЗД  “АМХ Пътпроект Дупница” предлага услугите си срещу 297 374.69 лв., а на Обединение “Мегапроект Дупница” – 288 579,23 лв.

 

Ценовите оферти по избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на улици с подменен водопровод в Дупница бяха отворени на открито заседание в понеделник, съобщиха от пресцентъра на общината. Поръчката бе в две позиции на стойност 370 837 лв. без ДДС. 297 504 лв. от тях са заложени за ремонт на 1369 метра от ул. “Евтим Трайчев”, а за ремонтиране на 400 метра от улиците “Велико Търново”, “Ропотамо” и “Средец” бяха предвидени 73 334 лева.

„Общо 4 фирми бяха подали документи, като офертите на “Хидростроителство” ООД и “ИСА 2000” ЕООД не бяха допуснати до втори етап от комисията с председател зам.-кметът по европроектите Красимир Георгиев. За обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР на улица след подменяне на водопровод на ул. “Евтим Трайчев” са две офертите: ДЗЗД  “АМХ Пътпроект Дупница” е с предложение в размер на 297 374.69 лв., а на Обединение “Мегапроект Дупница” – 288 579,23 лв. Ценовото предложение на Обединение “Мегапроект Дупница” по втора позиция е 71 133,34 лв.
Комисията ще се произнесе в срок с решението си за победителите и предложи на кмета на община Дупница инж. Методи Чимев сключване на договори, съобщиха от пресцентъра на общината.