Демонстрират уникалната технологията по ремонта на стената на язодвир „Студена“ пред министър Нанков, строителството възлиза на 32 млн.лв.

 

 

Уникална технология за обследване и рехабилитация на язовир „Студена“ в община Перник ще бъде демонстрирана в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Методът, който ще позволи ремонтните дейности да се извършват без да се източва водният обект, водоснабдяващ района на Перник и други населени места в общината, се прилага за първи път в България. Водолазни екипи ще извършват голяма част от строителните дейности под вода. Екип и на надзора също ще върши работата си под вода.

По време на строително-ремонтните дейности няма да се стигне до влошаване на качеството на водата, като ще се извършва и постоянен мониторинг.

В началото на септември 2016 г. бившият министър Лиляна Павлова подписа договор за ремонта с консорциум „Хидроконструкция–Хидепито Солетанж Баши Мелялапозо (ХБМ)–Карпи“. Компанията притежава изключително голям опит в хидротехническото строителство, като има над 50 завършени обекти в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Ремонтните дейности се финансират по „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ от Световната банка и държавния бюджет. Стойността на договора за строителство е приблизително 32 млн.лв.

Близо 4 млн.лв. ще се вложат в и модернизация и ремонт на пречиствателната станция за питейни води към язовира, съгласно най-съвременните стандарти.

Срокът по договор е 24 месеца, като се очаква дейностите да приключат в края на 2018 г.

Язовир “Студена” е пуснат в експлоатация през 1955 година и оттогава не е ревонтиран основно.

Любомира ПЕЛОВА