Обявиха 12 свободни работни места за  Дневния център за възрастни хора с увреждания в Дупница

Община Дупница обяви 12 свободни работни места по проект „Дневен център за възрастни хора с увреждания – шанс за активно включване”. Със заповед на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев ще бъде направен подбор на екип за работа, който ще обгрижва през деня възрастни хора в центъра, който предстои да бъде открит в старата поликлиника. Свободните позиции са за Директор, Социален работник, Медицинска сестра, Рехабилитатор, Арттерапевт, Трудотерапевт, Психолог и 5 човека санитари. Екипът за работа в Дневния център за възрастни хора с увреждания се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности. Документите се подават в деловодството на Общината и включват: Заявление – по образец,  Документ за самоличност (за справка),  Автобиография,  Документ за придобита образователна степен и съотносимост за съответната длъжност квалификация, Декларация за трудова заетост (ако е приложимо) – образец, Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи), Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст),  Декларация за съгласие за предоставяне  и ползване на лични данни – образец и Декларация за съдимост и здравословно състояние – образец.

Крайният срок за подаване на документите е 18.07.2017 г. включително до 17:30ч. Одобрените по документи, ще бъдат поканени на последния етап по избор на персонал – събеседване.