Ремонт за 1 800 000 лв. без ДДС чака ОУ „Христо Ботев” в Ихтиман, екипът на кмета Калоян Илиев събира оферти до 17 ч.

Калоян Илиев

 

Кметът на община Ихтиман Калоян Илиев стартира процедура за 1 800 000 лв. без ДДС за ремонт на ОУ „Христо Ботев”. Градоначалникът е спечелил проект по Програмата за развитие на селските райони. Екипът на Илиев организира публично състезание, като освен строително-монтажни работи проектът включва оборудване, обзавеждане и реконструкция на двора на училището.

Срокът за подаване на офертите изтича утре, самите оферти ще бъдат отворени на 2 април от 11 часа.

Това е един от най-големите успехи в последно време на кмета Илиев. Сред другите по-големи проекти, осъществени в Ихтиман през последните години, са рехабилитацията и реконструкцията на общинска пътна мрежа в община Ихтиман през 2016 година на стойност 3 500 000 лв., с който се зае „Нивелстрой” ЕООД – Брезник на Велко Руйков.

Гордостта на екипа на Илиев е тоталната рехабилитация на общински път №8 от град Ихтиман, село Черньово, Полянци до разклона с път III-822. Ремонтът е на стойност 5 198 016 лв. В оспорвана битка между четири фирми печели „Автомагистрали – Черно море” – Шумен.

Близо 3 млн. лв. за сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на общината и снегопочистване в населени места на общината, поддържане и стопанисване на депо за битови отпадъци гр. Ихтиман е броила общината на фирма “Ягуар 02” ЕООД.

Най-красив от всичко направено е площадът, с който се гордеят местните жители. Ремонтът е направен от „АЙ КИ ЕС” – София за 1 607 484 лв.

Общината отдели и 70 000 лв. без ДДС за извършване услуги по изработване на проект за обект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството. Става въпрос за технически проект за рехабилитация и реконструкция на части от ул. „Цар Самуил“, ул. „Архимандрит Генадий Ихтимански“ и ул. „Кирил и Методий“. Общата дължина на участъка е около 2000 м.