Ремонтираха горския път Бела Места–Янова река–Четирлъка край Якоруда, изградени са 22 водостока

 

Приключиха ремонтните дейности на траен горски път „Бела Места–Янова река–Четирлъка” в района на „ДГС Якоруда”. Проектът е включен в инвестиционната програма на Югозападното държавно предприятие за 2017 г. и е финансиран със средства от фонд „Инвестиции в горите”. Пътят, който е основно ремонтиран, беше прекъснат през 2005 г. от придошлите води на река Бела Места и оттогава не е ползван по предназначение. Трасето с дължина 5,7 км е покрито с трошено-каменна настилка. Направени са укрепвания с големи скални късове в скъсаните участъци покрай реката, което осигурява защита на пътя от евентуални нови прииждания на реката при обилни валежи. Изградени са 22 водостока.

С възстановяването на съоръжението се осигурява достъп до горските територии, което е важно както при възникване на пожари и други природни бедствия, така и за подобряване на охраната и контрола върху дейностите в горите. Ремонтираният горски път е основна връзка с НП „Рила”, което създава възможност за развитие на туризма в региона и екологосъобразен поминък на местното население. Приключи изграждането на 6 стоманобетонни водостоци на един от основните горски пътища в района на „ДГС Катунци“, в землището на санданското село Горно Спанчево. Строителните дейности бяха предприети, след като всяко прииждане на р. Бръщелница водеше до скъсване на пътя и правеше невъзможен достъпа на горска, противопожарна и друга техника до горските територии. Поддържането на пътя в добро състояние е от полза за местното население, особено през есенните месеци, когато хората активно се запасяват с дърва за огрев.