Saturday, May 18, 2024
HomeРегионПетричС 1 111 550 лв. местят децата от закриващия се юндом в...

С 1 111 550 лв. местят децата от закриващия се юндом в Център за настаняване от семеен тип и Преходно жилище в Петрич

Със спечелен проект община Петрич решава проблема с базата на Детска градина “Синчец” в село Първомай, съобщиха от общинската администрация на кмета Димитър Бръчков. Той предвижда извеждане на децата от Дом “Петър Димитров” в село Първомай в среда, близка до семейната, и освобождаване сградата на дома за нуждите на детската градина в селото, съобщават от общината. Проектът “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич” е по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020. Срокът за изпълнение е 24 месеца, а общата стойност на проектното предложение е 1 111 550 лв. По линия на проекта ще бъдат обновени три обекта и ще се изгради един нов. Ще бъдат обновени Дневният център за деца с увреждания и Центърът за настаняване от семеен тип за деца. Ще бъдат изградени нови преходни жилища за деца от 15 до 18-годишна възраст. Посредством дейностите по проекта ще бъде осигурена подходяща и ефективна социална инфраструктура, нов вид услуги, включително и здравно-социални, които да заменят досегашния модел на институцията като грижа за деца. С реализирането на новите услуги децата от предстоящия за закриване Дом за деца, лишени от родителска грижа “Петър Димитров” в село Първомай ще бъдат изведени и настанени в Център за настаняване от семеен тип и Преходно жилище. Това ще подобри грижата за децата в среда, близка до семейната. В момента се водят преговори освободените от сградата на кметството в село Първомай помещения да бъдат предоставени за ползване на Граничен полицейски участък (ГПУ) “Златарево”. 90% от служителите в ГПУ “Златарево” са жители на община Петрич и преместването на управлението в село Първомай ще улесни достъпа на гражданите, ще даде по-голяма сигурност и на местните хора.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular